De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het juf leert ons de lidwoord.

Een onderzoek naar het verbeteren van de verwerving van lidwoorden.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het juf leert ons de lidwoord.

Een onderzoek naar het verbeteren van de verwerving van lidwoorden.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Volgens het Genootschap Onze Taal dreigt het lidwoord het uit onze taal te verdwijnen (Kolkman, 2011). Het Ministerie van Onderwijs hecht belang aan een goede beheersing van de Nederlandse taal. "Een goede beheersing van de Nederlandse taal is de essentie van goed functioneren in de Nederlandse samenleving", stelt het Ministerie (2012). Binnen de school wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van de woordenschat en het verhogen van de spreekvaardigheid van de leerlingen. Desondanks zien de leerkrachten de beperkte woordenschat, de beperkte vaardigheid op het gebied van spelling en begrijpend lezen van de leerlingen als een groot probleem, zo blijkt uit vraaggesprekken met de leerkrachten. Ook maken leerlingen van De Samenloop veel fouten bij het gebruik van lidwoorden. De overgeneralisatie van het lidwoord "de" is sterk aanwezig. Het juiste gebruik van het lidwoord voor de leerlingen van deze school zou niet alleen bijdragen aan een betere taalvaardigheid, maar ook aan een betere attitude jegens deze leerlingen. Door middel van literatuuronderzoek is getracht antwoord te geven op de vraag 'Welke factoren zijn van invloed op de verwerving van lidwoorden bij NT2- leerlingen in de groepen 1, 2 en 3 op basisschool De Samenloop?' Uit alle factoren die uit dit literatuuronderzoek naar voren zijn gekomen, is een innovatieve oplossing ontworpen waarin lidwoorden ondersteund worden met gebaren. De hypothese "Wanneer lidwoorden uitgebeeld worden door een gebaar, neemt het gebruik van de juiste lidwoorden toe " staat centraal in dit onderzoek. Door middel van een actieonderzoek onder de leerlingen van de groepen 1/2 en 3 is deze innovatieve oplossing getest. De resultaten van dit onderzoek wijzen erop dat het ondersteunen van lidwoorden met een gebaar niet alleen leidt tot een stijging in het correcte gebruik van lidwoorden, maar ook tot een stijging in de productie van lidwoorden. Het onderzoek is klein van opzet, maar lijkt positieve resultaten op te leveren, zodat nader onderzoek gewenst is. Vervolgonderzoek zal bijvoorbeeld nodig zijn om vast te stellen of de innovatieve oplossing tevens op lange termijn doeltreffend is.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersOBS De Samenloop
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk