De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mantelzorg vs. Familiezorg

Onderzoek naar allochtone mantelzorgers in Oosterhout

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mantelzorg vs. Familiezorg

Onderzoek naar allochtone mantelzorgers in Oosterhout

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De opdrachtgever van dit afstudeeronderzoek is HOOM (Hulp en Ondersteuning Op Maat) te Oosterhout. In plaats van een klanttevredenheidsonderzoek te doen, wat is afgesproken met gemeente Oosterhout, is besloten tien onderzoeksgroepen onderzoek te laten doen naar de wensen en behoeften van mantelzorgers in Oosterhout.
De probleemstelling van dit onderzoek is de volgende: Aan welke diensten hebben allochtone mantelzorgers behoefte, waardoor zij langer (kwantitatief) en/of beter (kwalitatief) voor hun naasten kunnen zorgen?
In dit onderzoek wordt onder allochtone mantelzorgers de Turken en Marokkanen verstaan die minimaal acht uur per week voor een naaste zorgen, drie maanden aaneenvolgend.
Door middel van verschillende manieren van benadering zijn er acht Turkse en vier Marokkaanse mantelzorgers gevonden die hebben meegedaan aan dit onderzoek. Dit was minder dan het eerder gestelde aantal (tien Turkse en tien Marokkaanse mantelzorgers). Bekend was echter al dat het een kleine populatie zou zijn. Dat is ook de reden dat er geen gebruik is gemaakt van een steekproef.
Met behulp van halfgestructureerde interviews op basis van narratief onderzoek hebben de onderzoekers een beeld gekregen over de wensen van allochtone mantelzorgers. Deze gegevens zijn geanalyseerd en hieruit is een resultaat gekomen.
Ten eerste zijn de deelvragen en de onderzoeksvragen beantwoord, waarna er een eindconclusie is getrokken.
Het blijkt dat allochtone mantelzorgers aangeven wel behoefte te hebben aan hulp, maar dat ze geen kennis hebben van de hulp die beschikbaar is.
De allochtone mantelzorgers geven vrijwel allemaal aan, dat zij niet graag hulp ontvangen van buitenaf. Wat zij graag zouden willen, is hulp ontvangen van een professional met dezelfde culturele achtergrond als zijzelf. Dit komt door de taalbarrière en de verschillen in waarden, normen en gebruiken die men zou kunnen ervaren als een Nederlandse professional over de vloer zou komen. Een aantal respondenten heeft ervaring met Nederlandse professionals en zij geven inderdaad aan dat de verschillen te groot zijn.
De professional dient, ook bij huishoudelijke hulp, rekening te houden met de gewoontes van de zorgvrager en mantelzorger.
Wanneer een professional/organisatie met dezelfde culturele achtergrond de zorgvrager/mantelzorger komt helpen, dan heeft diegene er meer vertrouwen in dat er rekening wordt gehouden met de cultuur.
Een belangrijke opmerking is, dat allochtonen het begrip 'mantelzorg' vaak niet kennen. Zij herkennen zich hier niet in. Hierdoor zien zij ook niet goed in, in welke situatie zij zich eigenlijk bevinden. Ze zien zichzelf niet als mantelzorger. Dit is een van de redenen dat men onbekend is met het zorgaanbod dat in Oosterhout wordt aangeboden.
Wanneer men wel bekend is met het zorgaanbod, dan zal men nog steeds niet snel om hulp vragen, omdat dit schaamte oproept. Er wordt gedacht dat anderen negatief over hen zullen oordelen.
Kinderen moeten namelijk voor hun ouders zorgen. Deze zorgverwachtingen vallen samen met tradities binnen de cultuur. De familie heeft dan ook de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de hulpbehoevende.
De aanbevelingen die uit dit onderzoek zijn voortgekomen, vloeien voort uit bovenstaande resultaten en worden gepresenteerd aan de opdrachtgever van dit onderzoek: HOOM.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersHOOM Oosterhout
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk