De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verduurzaming van kantoorpanden op een bedrijventerrein en de mogelijkheden

Een onderzoek naar de mogelijkheden die eigenaren van kantoorpanden hebben om zo de beste toekomstige functie voor bestaande kantoorpanden op een bedrijventerrein te bepalen.

Open access

Rechten:

Verduurzaming van kantoorpanden op een bedrijventerrein en de mogelijkheden

Een onderzoek naar de mogelijkheden die eigenaren van kantoorpanden hebben om zo de beste toekomstige functie voor bestaande kantoorpanden op een bedrijventerrein te bepalen.

Open access

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over kantoorpanden op bedrijventerreinen die te maken hebben met de verplichtingseis betreffende energielabel C, die in 2023 van kracht is gegaan. Hierdoor dienen eigenaren van kantoorpanden maatregelen te treffen ter verduurzaming indien deze nog niet voldoen aan energielabel C.
Binnen Ruimtemeesters, een adviesbureau gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, is er behoefte ontstaan om dit onderwerp nader te onderzoeken. Dit komt voort uit het feit dat zij zelf gevestigd zijn in een kantoorpand op een bedrijventerrein met energielabel G en een adviserende rol hebben in diverse gemeenten waar dit onderwerp vaak aan bod komt. Hierdoor is de volgende hoofdvraag opgesteld: Hoe kan worden bepaald wat de beste toekomstige functie is voor eigenaren van een kantoorpand op een bedrijventerrein, rekening houdend met de verplichting van energielabel C vanaf 2023?
Het onderzoek is opgebouwd uit een theoretisch onderzoek waarbij literatuur is gebruikt. Kwalitatief onderzoek waarbij de opgedane literatuur wordt ondervraagd aan verschillende partijen om tot slot een product op te leveren in de vorm van een stroomschema en een conclusie met aanbevelingen.
Uit het onderzoek blijkt dat eigenaren de neiging hebben om een afwachtende rol aan te nemen op het gebied van verduurzaming omdat men niet de financiële middelen heeft voor grote verduurzamingsinvesteringen. Dit komt voort uit de perceptie dat dit initieel een aanzienlijke investering vergt die niet in één keer gefinancierd kan worden, dit is dan ook de reden dat herbestemmen van kantoorpanden op bedrijventerrein niet interessant is omdat dit nog meer investeringskosten vereist. Een andere reden waarom eigenaren niet willen herbestemmen is vaak de huidige bezetting van het pand waar ze niet onderuit kunnen. Desalniettemin is gebleken dat het verschil in investeringskosten tussen energielabel C en A minimaal is. Dus bij de overweging om te verduurzamen dan wel her te bestemmen wordt het aangeraden om hier rekening mee te houden.
Ook zijn de technische en financiële vereisten voor verduurzaming bij kantoorpanden onderzocht. Hieruit blijkt dat de meeste technische verduurzamingsmaatregelen die nodig zijn makkelijk uitvoerbaar zijn en ook een redelijke besparing geven. Verder is gebleken dat de afwegingen die eigenaren moeten maken van groot belang zijn.
Hierbij wordt eigenaren aangeraden om mogelijke huurders te betrekken bij de verduurzamingsmaatregelen doormiddel van Green Lease contracten om zo de huurder ook verantwoordelijkheden te geven. Daarom is er voor zowel de eigenaar als huurder een stroomschema gemaakt.
Het antwoord op de hoofdvraag is daarom ook: Middels de toepassing van een stroomschema, welke onderbouwd is door theoretisch en praktisch onderzoek, kunnen eigenaren en huurders een weloverwogen beslissing nemen betreffende de optimale functie voor hun kantoorpand. Dit proces omvat een grondige afweging van diverse factoren, waardoor het stroomschema dient als een solide fundament

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingRuimtelijke Ontwikkeling Tilburg
AfdelingAcademie voor Duurzaam Gebouwde Omgeving
Datum2023-08-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk