De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Specificatie van chroom in water

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Specificatie van chroom in water

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Speciatie van chroom is belangrijk omdat zijn twee vormen, trivalent en hexavalent, zeer verschillende effecten hebben op de gezondheid. Trivalent chroom is essentieel, hexavalent chroom is zeer giftig. Kwantificering van het totaal chroom geeft geen goede indicatie van de kwaliteit van het water, waarin chroom voorkomt.
Het doel van dit onderzoek was een methode te ontwikkelen en te valideren voor de speciatie van Cr(III) en Cr(VI) in verschillende matrices. Hierbij is het belangrijk de monsters minimaal twee dagen te conserveren en een aantoonbaarheidsgrens onder 0.2 μg/l te halen.
Op basis van een scheidingsmethode uit eerder onderzoek, waarbij Cr(III) werd gecomplexeerd met EDTA, werd voor milli-Q bepaald bij welke temperatuur het Cr(III)[EDTA]- complex zich het snelste vormde. Op basis van deze informatie werd voor de matrices milli-Q, drink-, oppervlakte-, grond- en afvalwater bepaald bij welke omstandigheden trivalent en hexavalent in de matrices het langste houdbaar waren. Ook werd bij deze omstandigheden gevalideerd.
Het Cr(III)[EDTA]- complex vormt zich het snelste wanneer 90 minuten bij 60°C wordt geïncubeerd. Wanneer de pH van de matrixmonsters op >8 wordt gesteld, zijn de monsters tot 4 dagen houdbaar bij kamertemperatuur. De aantoonbaarheidsgrenzen zijn 0.10 μg/l en 0.16 μg/l voor Cr(III) en Cr(VI) respectievelijk. De reproduceerbaarheid was ≤17% en de herhaalbaarheid ≤10%. De meetonzekerheid was <10% voor Cr(III) en <20% voor Cr(VI).
Uit de validatie blijkt dat de methode verminderd tot niet robuust is. Ook de juistheid en nauwkeurigheid zijn niet optimaal. Tevens is er indicatie dat de kalibratie niet voldoet aan het lineaire model. Keywords: IC-ICP-MS, chroom, speciatie, trivalent chroom, hexavalent chroom, EDTA, drinkwater, oppervlaktewater, grondwater, afvalwater

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingChemie-Breda
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersAqualab Zuid
Jaar2016
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk