De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Innovatief parkeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Innovatief parkeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

DOELSTELLING
De toenemende complexiteit en hoeveelheid van problemen op het gebied van infrastructuur en ruimtelijke ordening leiden steeds vaker tot de vraag of en hoe het gebruik van de ondergrond structureel kan bijdragen aan de inrichting van stedelijke gebieden. De opzet van dit project is het ontwikkelen van een parkeerkelder voor één auto. Deze geprefabriceerde kelder dient in een beperkte ruimte met een bouwputloze methode geplaatst te kunnen worden. Een auto moet door middel van een 'liftsysteem' in de kelder geparkeerd kunnen worden en ook op de kelder moet een auto geparkeerd kunnen worden. Op deze manier wordt de ruimte meervoudig benut.

AANPAK
Het project vraagt door de multidisciplinaire probleemstelling een duidelijk plan van aanpak. Fasering binnen dit project heeft geleid tot een antwoord op de vraag die gesteld is door de opdrachtgevers.
Na de startfase, waarin het werkplan is opgesteld, is vastgesteld waar dit project aan moet voldoen. Binnen deze 'grenzen' is het project van start gegaan.
De onderzoeksfase biedt inzicht in de bestaande mogelijkheden en technieken op het gebied van uitvoering, kelderconstructies en liftconstructies. Aan de hand van dit onderzoek is door middel van een multicriteria analyse een inzichtelijke keuze gemaakt voor een voorontwerp.
De voorontwerpfase omvat het construeren van een prefab kelderconstructie die door middel van de spuitmethode de grond in kan worden gebracht. Hiernaast is een stalen liftkooiconstructie ontworpen die met behulp van een liftaandrijfsysteem zal functioneren als 'parkeersysteem'.
In het definitief ontwerp zijn de voorontwerpen geoptimaliseerd en samen met de bevindingen in het vooronderzoek tot één geheel gevormd, compleet met beschrijving van de uitvoeringsmethode en een kostenraming.

RESULTATEN
Een onderzoek en (totaal-)uitwerking van een parkeersyteem voor 2 auto's die, met een aantal variabele, locatieonafhankelijk te plaatsen is in Nederland. Hiernaast behoren toepassingen in het buitenland tot de mogelijkheden. Concreet is er een vernieuwde uitvoeringsmethode, de spuitmethode, ontworpen. Deze methode biedt de mogelijkheid in zeer korte tijd, met geringe overlast en maatregelen, het systeem te plaatsen. De kelderconstructie is op basis van de spuitmethode in prefab beton ontworpen. Voor het parkeersysteem is een liftkooi in staal ontworpen waarbij het veiligheidsaspect een grote rol heeft gespeeld. Deze kooi wordt samen met een liftaandrijving in de kelderconstructie opgehangen.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingABCT Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk