De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar de programma-integriteit van Triple P niveau 3 en niveau 4

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek naar de programma-integriteit van Triple P niveau 3 en niveau 4

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport bevat een beschrijving van het praktijkgericht onderzoek dat is verricht ten behoeve van het Trimbos-instituut te Utrecht.
De vraag die centraal stond in dit onderzoek is: 'Worden de interventies van Triple P op niveau 3 en 4 in de praktijk uitgevoerd zoals bedoeld en wat zijn redenen voor professionals om wel of niet af te wijken van de interventie?'.
De populatie bestaat uit ouders van kinderen tot 12 jaar met beginnende opvoedingsproblemen of zorgen over de ontwikkeling van hun kind(eren).
De steekproef bestaat uit 12 professionals die hulpverlening bieden aan de hierboven genoemde doelgroep. Het gaat hier om professionals binnen het lokale aanbod aan opvoedingsondersteuning, die ondersteunende contacten aangaan met ouders van kinderen tot 12 jaar (http://www.triple-p-nederland.nl). Het gaat om verpleegkundigen jeugdgezondheidszorg, medewerkers van opvoedbureaus of opvoedspreekuren, opvoedingsondersteuners in het jeugdwelzijnswerk, coördinatoren stimuleringsprogramma's en coördinatoren voor- en vroegschoolse educatie (http://www.triple-p-nederland.nl). Het betreft Triple P professionals die geaccrediteerd zijn op niveau 3 en 4 van Triple P en die werkzaam zijn bij Thebe, CJG, Indigo, GGD en Juzt.
Om antwoord te kunnen geven op de vraag of interventies van Triple P worden uitgevoerd zoals bedoeld en om zicht te krijgen op redenen om wel of niet af te wijken van een interventie is onderzoek verricht aan de hand van observaties, interviews en literatuur.
Uit de verwerking van de resultaten die verkregen zijn uit bovenstaande onderzoeksmethoden is gebleken dat Triple P niet programma-integer wordt door de 12 professionals die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Niveau 3 wordt minder programma-integer uitgevoerd dan niveau 4. Bij de uitvoering van niveau 3 behaald slechts minder dan een kwart de normscore waaraan wordt gemeten of een professional wel of niet programma-integer handelt. Daarnaast wordt de integriteit gemeten aan de hand van de uitvoering van verplichte stappen. Slechts één professional voldoet aan de eis om alle verplichte stappen uit te voeren.
Met betrekking tot niveau 4 kan gezegd worden dat meer dan de helft van de professionals de normscore behaalt waaraan wordt gemeten of een professional wel of niet programma-integer handelt. Echter voldoet maar één professional aan de eis om alle verplichte stappen uit te voeren. Zoals hierboven is benoemd is het uitvoeren van de verplichte stappen een essentieel onderdeel van Triple P. Mede hierdoor, kan geconcludeerd worden dat niveau 4 onvoldoende programma-integer wordt uitgevoerd.
Redenen om af te wijken van de interventie zijn een gebrek aan ervaring, ouders die voortijdig stoppen met het programma, tijdgebrek en een laag niveau van ouders.
Redenen om niet af te wijken van de interventie zijn de logische, volledige en gestructureerde opbouw van het programma, de duidelijkheid die het programma biedt voor ouders, de goede resultaten die geboekt worden en het gebruik van hulpmiddelen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersTrimbos Instituur
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk