De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het kascontroleproces & Het Managementrapportageproces

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het kascontroleproces & Het Managementrapportageproces

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

kascontrole- en managementrapportageproces van VVV Noordoost-Brabant. Deze opdracht dient tevens als afsluiting van de studie accountancy aan Avans Hogeschool 's-Hertogenbosch. De aanleiding van de afstudeeropdracht leidt tot de volgende probleemstelling:
'Wat zijn de risico's binnen de genoemde processen en wat dient te worden verbeterd zodat een optimale werkwijze wordt gerealiseerd binnen de organisatie? Hoe dient dit eindresultaat te worden geformuleerd in werkinstructies en procedures voor de implementatie van de verbetervoorstellen?"
Om de probleemstelling te beantwoorden is de doelstelling bepaald met bijbehorende onderzoeksvragen. De doelstelling is verbetervoorstellen te doen voor de genoemde processen zodat deze effectiever en efficiënter worden. Beantwoording van de onderzoeksvragen leidt tot inzicht in de IST-situatie (vraag 1). Middels verder onderzoek wordt de gewenste situatie bepaald (vraag 2) en vervolgens worden deze resultaten verwerkt tot verbetervoorstellen (vraag 3). In de conclusies en aanbevelingen wordt een antwoord gegeven op de probleemstelling wat leidt tot een advies met aanbevelingen. De aanbevelingen zorgen voor beheersing van de risico's. De vertaling van de aanbevelingen naar werkinstructies en procedures leidt tot implementatie. Het resultaat zijn effectievere en efficiëntere processen.
Het kascontroleproces
Voor het kascontroleproces zijn beheersingsmaatregelen genomen die worden geïmplementeerd aan de hand van werkinstructies en procedures. De beheersingsmaatregelen worden toegepast op de risico's die voortvloeien uit het feit dat in sommige vestigingen slechts één medewerker aanwezig is. De maatregelen dienen de volgende risico's te mitigeren: de kassa wordt niet tegen kwijting afgegeven en het tellen en vastleggen wordt niet uitgevoerd door minimaal twee personen. Daarnaast zijn beheersingsmaatregelen opgesteld voor de overige risico's: onjuistheid verantwoorde kasuitgaven, barcodestickers worden handmatig aangebracht op de artikelen en functievermenging bij inventarisatie.
Naast de beheersingsmaatregelen zijn nieuwe kasstukken opgesteld. Met deze nieuwe kasstukken wordt de informatiebehoeften beantwoord. De kasstukken krijgen een uniforme opmaak en zullen gedigitaliseerd worden. Het proces wordt overzichtelijker en beter beheersbaar omdat controle eerder kan worden uitgevoerd. Voor de medewerkers van de vestigingen zijn werkinstructies opgesteld.
Het managementrapportageproces
Uit de analyse van het proces komt naar voren dat de controller belast is met de tijdrovende taak van het opstellen van de rapportages. Ter verbetering dienen ook andere medewerkers op de hoogte gesteld te worden van de werkzaamheden voor het opstellen van de rapportages. Daarbij is een tijdschema opgesteld zodat duidelijk wordt wanneer welke werkzaamheden gedaan moeten worden. Op deze manier dient de tijdigheid gewaarborgd te worden. Daarbij zijn enkele maatregelen met betrekking tot de inhoud van de rapportage getracht, om deze minder omvangrijk te maken. Uit de IST-situatie blijkt dat de rapportages betrouwbaar tot stand komen en geen sprake is van starheid. Met de implementatie van de verbetervoorstellen dient het proces efficiënter en effectiever te verlopen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
PartnersVVV Noordoost-Brabant
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk