De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik kom naar jou toe!

Onderzoek naar welke verbeteringen nodig zijn voor de werving van Samen Leren, zodat er meer ouders bereikt worden voor een Samen Leren begeleidingstraject

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ik kom naar jou toe!

Onderzoek naar welke verbeteringen nodig zijn voor de werving van Samen Leren, zodat er meer ouders bereikt worden voor een Samen Leren begeleidingstraject

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het aantal gezinnen dat langdurig in Nederland in armoede leeft is sinds 2016 aan het stijgen volgens het CBS (CBS, 2018). Dit geldt ook voor de gemeente Rotterdam. In Rotterdam leven 120.000 mensen onder de armoedegrens, 38.500 hiervan zijn kinderen. Armoede leidt tot sociale uitsluiting en beperkte zelfredzaamheid. Gezinnen die van een bijstandsuitkering moeten leven, hebben nauwelijks ruimte om mee te doen aan sociale activiteiten. Dit levert stress op en dat beïnvloedt de toekomst van de opgroeiende kinderen in deze gezinnen. Zonder een effectieve aanpak van dit armoedeprobleem gaan deze kinderen eenzelfde armoedige toekomst tegemoet, met alle maatschappelijke gevolgen hiervan (Bureau Frontlijn, 2018-a). Samen Leren, een project van het methodiek-ontwikkelingsbureau Bureau Frontlijn, richt zich op het effectief aanpakken van het armoedeprobleem in Rotterdam. In Rotterdam-Zuid zet Samen Leren zich in om gezinnen, waarbij kinderen uit groep één tot en met vier van de basisschool een onderwijsachterstand hebben, vaardigheden aan te leren waardoor de onderwijsprestaties van de kinderen verhogen en hiermee ook hun ontwikkelkansen (Huyts & Groeneweg, 2016). Wanneer er niet ingegrepen wordt bij kinderen met achterblijvende onderwijsprestaties neemt dit het risico met zich mee dat ook de cognitieve ontwikkeling achterblijft, de kans op vroegtijdig schoolverlaten wordt vergroot en daardoor de kans om de arbeidsmarkt met een startkwalificatie te betreden wordt verkleind en tot slot neemt de kans op het ontwikkelen van delinquent gedrag en middelgebruik toe (Rumberger, 2011; Sweeten, Busway & Paternoster, 2009; Van Kampen, 2005 in Huyts & Groeneweg, 2016). Echter wordt er door de gezinnen in Rotterdam-Zuid weinig zelf om hulp gevraagd. Oorzaken hiervan zijn onbekendheid met hulpverleningsorganisaties en taboes rondom het zoeken en vragen van hulp. Dit maakt de doelgroep van Samen Leren een moeilijk bereikbare doelgroep. Om deze groep toch te bereiken is het van belang dat er veel en actief aandacht besteed wordt aan het bereiken en werven van deze ouders (Axford, Lehtonen, Kaoukji, Tobin & Berry, 2012 in Huyts & Groeneweg, 2016; AICOM, 2017).

Het doel dat met dit onderzoek is nagestreefd, is om inzichten en werk –en benaderingswijzen rondom het bereiken en werven van ouders te onderzoeken, zowel bij Samen Leren als in het sociaal werkveld en deze bevindingen om te zetten tot innovatieve aanbevelingen ter verbetering van de werving van Samen Leren. Om dit doel te bereiken is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe kunnen de begeleiders van Samen Leren hun werving zodanig verbeteren dat er meer ouders geworven kunnen worden voor de Samen Leren begeleidingstrajecten?

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening-Breda
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
Datum2018-06-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk