De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe je het snelst miljonair kan worden natuurlijk!

Een onderzoek naar motivatie onder risicojongeren in Tilburg Reeshof.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe je het snelst miljonair kan worden natuurlijk!

Een onderzoek naar motivatie onder risicojongeren in Tilburg Reeshof.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Risicojongeren, een veel besproken begrip wat ook in de media volop aandacht krijgt. Ontspoorde jongeren en straatcoaches die slecht in het nieuws komen wanneer het gaat om de methoden die zij hanteren om met deze groep te werken. Wat willen we nu eigenlijk van deze zogenaamde risicojongeren? En wat willen zij van ons? En belangrijker nog, hoe geven we daar invulling aan?

Om het label risicojongere opgeplakt te krijgen dient er voldaan te worden aan een reeks wettelijk bepaalde eigenschappen. Ons onderzoek en eerdere onderzoeken wijzen uit dat het niet zo eenvoudig te bepalen is wat nu precies aanleidingen en risicofactoren zijn. Wel is duidelijk geworden dat een jongere heus niet aan alle eigenschappen hoeft te voldoen om risico te lopen.

Over welke risico's hebben we het dan precies? In de eerste plaats het risico om op maatschappelijk en sociaal gebied achtergesteld te raken. De zogenaamde marginalisering, waarbij een jongere letterlijk aan de kantlijn (marge) van de maatschappij komt te staan. Redenen hiervoor zijn vooral economisch. Zonder startkwalificatie of competenties komen jongeren moeilijk aan een baan die ook voor langere tijd behouden kan worden. De verleiding tot criminele activiteiten komt daarbij al snel in zicht. In de tweede plaats het risico om de tijd te doden met rondhangen, wat op zijn beurt weer de overlast veroorzaakt waardoor deze groep zo vaak in een kwaad daglicht wordt gesteld.

Binnen de Twern wordt reeds lange tijd aandacht besteed aan deze groep. Vanwege veranderend beleid wordt er nu gezocht naar methoden om risicojongeren te begeleiden van consumentschap naar producentschap. Waarbij de focus ligt op het leren van competenties die een ondersteuning bieden voor het vinden van een baan, het behalen van een startkwalificatie en het verbeteren van sociale vaardigheden.

Dit onderzoek richt zich er op een beeld te geven van de beweegredenen van risicojongeren om zich ergens actief voor in te zetten. We hebben daarbij onderzocht welke activiteiten zij ondernemen en waarom, en welke wensen voor de toekomst zij hebben. Zodoende is er gezocht naar een antwoord op de hoofdvraag:

'Hoe kunnen risicojongeren uit de wijk Reeshof geactiveerd worden competenties te ontwikkelen die bijdragen aan een vergroting van hun sociale en maatschappelijke kansen, om zodoende marginalisering te voorkomen?'

Door middel van interviews met de doelgroep is er binnen dit kwalitatieve onderzoek bepaalt welke motiverende factoren te zijn onderscheidden. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de praktijken van diverse instellingen die met dezelfde doelgroep werken. Deze twee onderzoeken in combinatie met een literatuuronderzoek hebben geleid tot de beantwoording van de hoofd en deelvragen van dit onderzoek.

De belangrijkste bevindingen zijn als volgt: In de eerste plaats zijn er diverse motiverende factoren beschreven in de eindconclusie. Ook de houding van de jongerenwerker komt daarbij aan bod en valt hier nauw mee samen. Om jongeren te activeren dient er op basis van de bij hen reeds aanwezige motivaties een aantrekkelijk aanbod te worden gedaan. De rol van de jongerenwerker is hierin die van animator, onderhandelaar en begeleider. Door middel van een aantrekkelijk aanbod, een enthousiaste open houding en ruimte voor inspraak van de jongeren kan er een begin worden gemaakt aan een traject waarin competenties worden geoefend. Als methodisch kader stellen wij hierbij de minionderneming voor. In een minionderneming is het mogelijk in te spelen op de motivaties die bij de doelgroep leven. Deze zijn o.a. geld verdienen, een beroep leren, 'chillen' en samenzijn. Daarnaast bied een minionderneming een raamwerk waar diverse competenties aan opgehangen kunnen worden en spelenderwijs geoefend kunnen worden.

Deze bevindingen zijn tevens de basis voor de titel van dit onderzoek. 'Hoe je het snelst miljonair kan worden natuurlijk'. Jongeren willen niets liever dan zelfstandig zo veel mogelijk geld verdienen. Dit is een grote motivatie die dwars door alle antwoorden door ons werd terug gevonden, en vormde de basis voor de vormgeving van het bijbehorende product voor de Twern, een aanbevelingsrapport waarin de belangrijkste elementen en stappen voor een minionderneming worden beschreven.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersTwern
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk