De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Achter mijn masker

Een praktijkgericht onderzoek naar de kern van de problematiek en de risicofactoren van kwetsbare meiden, tussen de 14 en 18 jaar, die risicovol seksueel gedrag vertonen en (potentieel of vermoedelijk) slachtoffers zijn van loverboys, de belangrijke elementen en aandachtspunten in het hulpaanbod voor deze doelgroep en het onderzoeken van de behoeftes en wensen op het gebied van begeleiding van deze meiden.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Achter mijn masker

Een praktijkgericht onderzoek naar de kern van de problematiek en de risicofactoren van kwetsbare meiden, tussen de 14 en 18 jaar, die risicovol seksueel gedrag vertonen en (potentieel of vermoedelijk) slachtoffers zijn van loverboys, de belangrijke elementen en aandachtspunten in het hulpaanbod voor deze doelgroep en het onderzoeken van de behoeftes en wensen op het gebied van begeleiding van deze meiden.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De doelgroep kwetsbare meiden in de leeftijd van 14-18 jaar, die risicovol seksueel gedrag vertonen en/of vermoedelijk of potentieel slachtoffer zijn van een loverboy, staat centraal binnen dit onderzoeksrapport. In het Actieplan ‘Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/ mensenhandel in de zorg voor jeugd’ is geconcludeerd dat er geen goede aanpak is voor deze doelgroep en dat er binnen de Jeugdzorg problemen ervaren worden in het signaleren, er onduidelijkheid bestaat over wat werkt in de hulpverlening aan deze doelgroep en dat er te weinig kennis wordt benut (Berger & Abrahamse, 2014). In het Actieplan wordt vermeld dat er kennis mist over de problematiek en de signalen die bij deze doelgroep horen. Er is minder aandacht voor de onderliggende problematiek van deze doelgroep (Berger & Abrahamse, 2014). Vanuit de beroepspraktijk was er een behoefte gesignaleerd aan meer kennis over deze doelgroep. Ook was er gesignaleerd dat er meer aandacht nodig was voor de behoeftes, wensen en belangrijke aandachtpunten vanuit de doelgroep zelf.

Vanuit de aanleiding en probleemanalyse is de volgende vraagstelling geformuleerd; ‘Wat is de kern van de problematiek en de risicofactoren van kwetsbare meiden, tussen de 14 en 18 jaar, die risicovol seksueel gedrag vertonen en (potentieel of vermoedelijk) slachtoffers zijn van loverboys, wat zijn belangrijke elementen en aandachtspunten in het hulpaanbod voor deze doelgroep en waar liggen de behoeftes en wensen op het gebied van begeleiding van deze meiden?’. De doelstelling van dit onderzoek was; ‘Door middel van kennis en inzichten over de kern van de problematiek, de werkzame elementen en belangrijke aandachtspunten in de hulpverlening en de wensen en behoeftes van de doelgroep, een bijdrage te leveren aan de kennis vergroten van professionals, aanbevelingen doen om aan te sluiten bij de behoeftes van de doelgroep en een product te ontwikkelen die aansluit bij de wensen en behoeftes’.

Om de probleemstelling van dit onderzoek te beantwoorden was gekozen om een praktijkgericht kwalitatief onderzoek te doen. Er is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. Om de eerste twee deelvragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek. Deze vragen geven kennis en inzicht in de kern van de problematiek van deze doelgroep en werkzame elementen en belangrijke aandachtspunten in de hulpverlening aan deze doelgroep. Om de vraag te beantwoorden die inzicht geeft in de wensen en behoeftes van deze doelgroep is gekozen om diepte-interviews af te nemen. Door middel van een topiclijst en half-gestructureerde interviews is antwoord gegeven op deze deelvraag.

Aan de hand van deze data-analyse is vervolgens een analyse gedaan naar de koppeling tussen literatuur en praktijk. Vanuit de data-analyse is een eindconclusie geschreven. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de kern van de problematiek ligt in de hechtingsproblematiek, een negatief zelfbeeld, PTSS-klachten, een destructieve en inadequate coping en een hunkering naar aandacht en liefde (Nijhof & Engels, 2015). Belangrijk is om in de hulpverlening aan deze doelgroep aandacht te hebben voor de onderliggende problematiek (Nijhof & Engels, 2015).
De behandeling aan deze doelgroep moet gericht zijn op coping, zelfbeeld en internaliserende problematiek (Berlo, Cima, Verwaaijen & Venmans, 2015). Deze respondenten hebben aangegeven in de interviews behoefte te hebben aan aandacht, een luisterend oor, het gevoel dat zij begrepen worden, ruimte en veiligheid om zichzelf te zijn en te ontwikkelen, aandacht voor een negatief zelfbeeld, eigenwaarde, het kunnen aangeven van hun grenzen en relaties herstellen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
AfstudeerorganisatieBijzonder Jeugdwerk
Datum2016-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk