De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Haalbaarheid herbestemmingsopties leegstaand vastgoed

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Haalbaarheid herbestemmingsopties leegstaand vastgoed

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

ouwactiviteiten verplaatsen zich steeds meer naar het renoveren en het
herontwikkelen van leegstaand vastgoed. Voor een ontwikkelende partij is het de vraag wat hun winstpercentage zal zijn, wanneer zij leegstaand vastgoed aankopen en dit gaan herbestemmen. De hoofdvraag van het onderzoek is als volgt gedefinieerd:
"In hoeverre is het mogelijk om een tool te ontwikkelen voor de berekening van winstpercentages bij een drietal herbestemmingsopties?"
Bij de hoofdvraag dienen een drietal doelstellingen te worden bereikt, namelijk: een betrouwbaarheid tool van +/-10%, drietal herbestemmingsopties, namelijk: hotel, starterswoningen en zorgcomplex en een toetsing van het Opus gebouw te Nijmegen.
Voor het opstellen van de tool zijn de volgende factoren van belang: een analyse van het leegstaand vastgoed, de mogelijkheid tot een omvangvergroting, het huidige bestemmingsplan, het bouwbesluit 2012, een marktonderzoek, de rekenmethodes en het risicomanagement. Al deze factoren hebben een grote invloed op de uiteindelijke winstpercentages, welke middels de tool zullen worden berekend.
Er is gekozen voor een uitgebreide benadering van de onderzoeksfactoren, welke van grote invloed zijn voor een haalbaarheidsanalyse van een herbestemmingsproject. Dit heeft ervoor gezorgd dat de tool een breed onderzoeksgebied heeft, waarin zijn onderscheidendheid tot uiting komt, ten opzichte van reeds bestaande tools.
Het Opus gebouw dient als referentieproject, om de geplande herbestemming naar hotel te onderzoeken. Echter blijkt het herbestemmen naar starterswoningen financieel te resulteren in een hogere winst. Na de haalbaarheidsstudie is de optie starterswoningen nader uitgewerkt voor het Opus gebouw.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk