De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ondezoek en innovatie

De oplossingsgerichte netwerkversterking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ondezoek en innovatie

De oplossingsgerichte netwerkversterking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

SAMENVATTING ONDERZOEK & INNOVATIE
Er is veel veranderd in het land van zorg en welzijn. De overheid wil een proces van zorgzaamheid creëren. Veel taken en verantwoordelijkheden zijn van de landelijke overheid overgeheveld naar de gemeente. De burgers moeten meer voor zichzelf zorgen met behulp van het sociale netwerk. De collectieve voorzieningen en professionele inzet wordt gebruikt als achtervang en sluitstuk. Om in te spelen op alle veranderingen zijn binnen het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn (IMW) Breda in december 2014 alle maatschappelijk werkers geschoold in de oplossingsgerichte netwerkversterking. Het is een manier van werken die aansluit op de oplossingsgerichte methode, waar de werkers al een aantal jaren mee werken en deze werkwijze past binnen het nieuwe overheidsbeleid. De hulpverlener onderzoekt met de cliënt of er mensen uit het netwerk zijn die mee kunnen denken.

Het implementatieproces van de oplossingsgerichte netwerkversterking is gestart en dat proces is nog gaande. Er is gesignaleerd door de stafmedewerkers dat deze werkwijze nog niet voor alle maatschappelijk werkers gesneden koek is. Het onderzoeken, activeren en inzetten van het sociaal netwerk van de cliënt moet geïntegreerd worden in het methodisch handelen van de maatschappelijk werkers. Om te achterhalen in hoeverre de werkwijze is geïmplementeerd binnen het IMW en in hoeverre het is geïntegreerd in het methodisch handelen van de maatschappelijk werkers, is onderzoek verricht.

Het doel was om aan de hand van resultaten uit dit onderzoek een adviesrapport te schrijven voor het IMW. Daarin worden aanbevelingen gepresenteerd die kunnen leiden tot een verdere integratie van de oplossingsgerichte netwerkversterking in het methodisch handelen van de maatschappelijk werkers. Twee aanbevelingen zijn uitgewerkt tot twee praktijkverbeteringsvoorstellen met een bijbehorend implementatieplan waar het IMW direct mee aan de slag kan.

Om de hoofd en deelvragen te beantwoorden is er gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. Er is literatuurstudie verricht, verschillende betrokken partijen binnen het IMW zijn geïnterviewd en er is geobserveerd tijdens de trainings-dag die in het teken stond van de oplossingsgerichte netwerkversterking. Al deze factoren hebben bijgedragen tot het schrijven van dit betrouwbare en valide onderzoeksrapport.

Als antwoord op de hoofdvraag is er geconcludeerd dat het implementatieproces bijna voltooid is. De stafmedewerker is pragmatisch gestart, zonder planmatige aanpak, met de implementatie van de oplossingsgerichte netwerkversterking. Over het algemeen hebben de werkers de implementatie niet positief ervaren, maar toch wordt de werkwijze door vrijwel alle maatschappelijk werkers toegepast. Er staat nog één scholing gepland en dan zijn alle elementen van oplossingsgerichte netwerkversterking aan de orde geweest. Vervolgens wil de organisatie de werkers de mogelijkheid bieden om te oefenen met de werkwijze, zodat zij de werkwijze eigen kunnen maken. De organisatie verzorgt intervisie en luistert naar de behoeften van de werkers. Alle werkers geven aan nog een uitdaging of verbetering te zien bij zichzelf. Om het implementatieproces van de oplossingsgerichte netwerkversterking te optimaliseren zijn twee praktijkverbeteringsvoorstellen gedaan. Het eerste betreft een maatjesproject. Het tweede praktijkverbeteringsvoorstel betreft een voorstel om te komen tot een betere samenwerking tussen het IMW en haar ketenpartners.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
AfstudeerorganisatieInstituur voor Maatschappelijk Welzijn
Datum2016-05-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk