De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe doe ik het zelf?

Een praktijkonderzoek naar de ontwikkeling van zelfregulatievaardigheden bij kinderen uit groep 5.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe doe ik het zelf?

Een praktijkonderzoek naar de ontwikkeling van zelfregulatievaardigheden bij kinderen uit groep 5.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Volgens Damstra (2014) moeten binnen het onderwijs vaardigheden ontwikkeld worden die aansluiten bij de nieuwe tijd. Voogt en Pareja-Roblin (2010) spreken onder andere over kritisch denken en probleem oplossend vermogen. Een manier om deze vaardigheden te ontwikkelen is het werken met formatieve assessments. Volgens Segers (2004) moeten leerlingen bij een formatief assessment namelijk kritisch kijken naar hun eigen leerproces. Een voorwaarde voor het doorlopen van een formatief assessment is zelfregulatie. Luken (2008) noemt zelfregulatie het kiezen van doelen en deze ook weer herzien op basis van eigen inzicht.
Op Katholieke Basisschool de Liniedoorn te Breda, werken ze met formatieve assessments.Uiteindelijke vormt dit het uitgangspunt voor de volgende onderzoeksvraag: ‘’Welke factoren dragen bij aan de ontwikkeling van zelfregulatie vaardigheden bij leerlingen uit groep 5?’’
In de literatuurstudie is onderscheid gemaakt tussen interne en externe factoren. Uit de literatuurstudie naar de interne factoren van een kind, blijkt dat zelfregulatie mogelijk te hoog gegrepen is voor leerlingen in groep vijf (Kegan, 1994). Uit de literatuurstudie naar externe factoren: de omgeving, de leerkracht en didactiek, bleek dat zelfregulatie wel degelijk kan worden ontwikkeld bij kinderen. Namelijk aan de hand van oplossingsgerichte vragen die de leerkracht kan stellen aan zijn leerlingen (Verbeeck, 2010).Het stellen van de oplossingsgerichte vragen vormt het uitgangspunt voor de innovatieve oplossing.
Gedurende zes weken kregen de leerlingen van de onderzoeksgroep oplossingsgerichte vragen aangeboden van de leerkracht. De leerlingen konden de antwoorden op deze oplossingsgerichte vragen opschrijven in een eigen boekje.
Om het effect van de innovatieve oplossing te meten, is er gebruik gemaakt van een meetinstrument: een vragenlijst. Dit meetinstrument is ingezet als voor- en als nameting. Uit de resultaten van de voor- en nameting bleek een significant verschil zichtbaar. Er was sprake van een gemiddelde vooruitgang van de resultaten.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersKBS De Liniedoorn Breda
Datum2015-05-11
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk