De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waarom moeilijk doen, als het samen kan!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Waarom moeilijk doen, als het samen kan!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Elisabeth Zorg Thuis te Breda gaf aan nog geen beeld te hebben van de ervaringen van cliënten, mantelzorgers en verpleegkundigen betreffende de huidige samenwerking tussen deze drie partijen. De thuiszorgorganisatie vindt het van belang dat de samenwerking tussen de drie partijen op elkaar afgestemd wordt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Elisabeth Zorg Thuis wil de huidige situatie omtrent de ervaringen over deze samenwerking, aan de hand van onder andere de Samenspelscan concreet krijgen. De hoofdvraag die geformuleerd is voor het onderzoek luidt: “Hoe ervaren mantelzorgers, cliënten en verpleegkundigen de huidige samenwerking in de extramurale zorg van Elisabeth Zorg Thuis en waar liggen voor hen verbeterpunten?”.
Het onderzoek bestond uit een literatuur- en praktijkonderzoek. In het literatuuronderzoek werd gezocht naar literatuur in wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke databanken, omtrent de samenwerking tussen mantelzorgers, cliënten en verpleegkundigen in de extramurale zorgsector.
Het praktijkonderzoek bestond uit kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Het kwantitatieve onderzoek bestond uit het afnemen van een enquête, de Samenspelscan, bij mantelzorgers, cliënten en verpleegkundigen binnen drie teams van Elisabeth Zorg Thuis. Het kwalitatieve onderzoek bestond uit het afnemen van gestructureerde interviews bij mantelzorgers en cliënten en een interactief overleg met de verpleegkundigen, EVV’ers (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende/Verpleegkundige).
Mantelzorgers blijken onvoldoende betrokken te worden bij het zorgplan en de zorgevaluatie van een cliënt blijkt uit de resultaten. De meerderheid van de mantelzorgers gaf aan niet betrokken te worden in de zorg- en dienstverlening en heeft geen vaardigheden aangeleerd gekregen. Daarnaast worden mantelzorgers en cliënten onvoldoende geïnformeerd door de EVV’ers omtrent het zorgtraject van de cliënt, mantelzorgondersteuning en de dag van de mantelzorg. EVV’ers gaven aan dat de verwachtingen tussen EVV’ers, mantelzorgers en cliënten niet volledig op elkaar afgestemd worden, waardoor bovenstaande punten niet volbracht worden.
De gekozen methode van dataverzameling heeft bijgedragen aan de beantwoording van de onderzoeksvraag. Echter hadden de cliënten in het onderzoek vrijwel dezelfde zorgzwaarte, waardoor het onderzoek niet generaliseerbaar is aan de gehele thuiszorgorganisatie. Het aantal participanten was minder dan voorgenomen. Dit heeft geen invloed gehad op de resultaten, omdat verzadiging is opgetreden in de resultaten.
Mantelzorgers gaven aan niet of niet volledig betrokken te worden in het zorgtraject voor de cliënt. Middels het uitspreken en afstemmen van verwachtingen hierin, door de EVV’ers, cliënten en mantelzorgers, kan de samenwerking hieromtrent verbeteren. Daarnaast zal meer informatie gegeven moeten worden door de EVV’ers om kennistekort, passering en onduidelijkheden te voorkomen bij de cliënten en mantelzorgers.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingVerpleegkunde (HBO-V)
AfdelingAGZ Academie voor Gezondheidszorg
PartnersElisabeth Zorg Thuis
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk