De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zoveel mensen zoveel wensen, veranderingen in de woningmarkt

Een andere manier van stedelijke ontwikkelingen, die een transitie teweeg brengt van een aanbod- naar een meer vraag gestuurde woningmarkt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zoveel mensen zoveel wensen, veranderingen in de woningmarkt

Een andere manier van stedelijke ontwikkelingen, die een transitie teweeg brengt van een aanbod- naar een meer vraag gestuurde woningmarkt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De overheid heeft aangegeven dat er een transitie moet komen van een aanbod naar een meer vraag gestuurde woningmarkt (Kremers, 2009). In het plan van aanpak is bepaald een onderzoek uit te voeren naar de transitie van een aanbod- naar een meer vraag gestuurde woningmarkt, met de veronderstelling dat hierbij een hulpmiddel nodig is. De optimalisatie driehoek van Van ‘t Verlaat met als uitgangspunten marktkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en middelen (H2) gedreven door het organiserend vermogen (H3) vormen hierbij de rode draad voor het onderzoek.
In het onderzoek worden de drie thema’s vraag en aanbod, en draagvlak behandeld. Allereerst is de huidige situatie in de woningmarkt bekeken. Hieruit is gebleken dat er een grote discrepantie is ontstaan tussen vraag en aanbod in de Nederlandse woningmarkt. Het huidige aanbod voldoet niet aan de wensen van woningzoekenden waardoor de doorstroming op de woningmarkt stagneert. Om het aanbod beter te laten aansluiten op de vraag is gebleken uit vele voorgaande onderzoeken en artikelen dat de eindgebruiker van stedelijke ontwikkelingen weer centraal moet komen te staan en een gevolg hiervan is maatschappelijk draagvlak voor een bepaalde stedelijke ontwikkeling.
Gedurende dit onderzoek is er onderzocht welke rol de gemeente speelt bij deze transitie naar een meer vraag gestuurde manier van stedelijke ontwikkelingen. Hoe werkt deze rol en welke activiteiten horen daarbij? Deze nieuwe vorm van stedelijke ontwikkelingen waarbij de eindgebruiker centraal komt te staan is ook bekent onder de naam uitnodigingsplanologie. De gemeente zal in de toekomst voornamelijk een faciliterende en visionaire bestuursrol hebben. Dit betekent dat de gemeente initiatieven mogelijk maakt en ondersteunt waar mogelijk en daarbij gebruik maakt van de beschikbare kennis over stedelijke ontwikkelingen. Activiteiten die de gemeente in de toekomst zal moeten uitvoeren zijn voornamelijk gericht op:
• Stimuleren en accommoderen
• Analyseren van gebruikers en gebieden
• Meer loslaten en het gebied de tijd gunnen
• Organiseren van overleg en kennisuitwisseling tussen … (dit kan iedereen zijn die iets te maken heeft met de ontwikkeling)
• Informatie toegankelijk maken
• Wensen en kennis van bewoners en bedrijven gebruiken om legitimiteit en toewijding te verhogen.
Wanneer we de bovenstaande activiteiten bekijken zien we dat deze alle gericht zijn op communicatie en het delen van informatie. Communicatie en bijbehorende vaardigheden zijn in de toekomst noodzakelijk om burgers te kunnen ondersteunen bij het realiseren van een stedelijke ontwikkeling.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBouwmanagement en Vastgoed-Tilburg
AfdelingAB&I Academie voor Bouw en Infra
PartnersGemeente Nijmegen
Datum2014-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk