De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Implementatie van het competentiegericht werken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Implementatie van het competentiegericht werken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Cello heeft gekozen voor één overkoepelende werkwijze, namelijk CompetentieGericht Werken. Dit heeft te maken met de hanteerbaarheid van de methode. Er wordt op een woongroep samengewerkt met verschillende disciplines, waaronder de gedragskundige. Iedereen heeft een andere mening en andere visies, maar dit maakt het er niet gemakkelijker op, zeker niet voor de cliënt zelf. Als iedere gedragskundige en iedere coördinerend begeleider een andere visie hanteert, dan is het voor de cliënt niet meer duidelijk.

De centrale vraag die gesteld wordt, is welke stappen er nodig zijn om te kijken wat voor toekomstperspectief er voor de betreffende cliënt in zit. Hier helpt de methode CGW bij. De cliënten zitten nu in een levensfase waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor ondersteuning er op welk gebied nodig gaat zijn.

Uit het onderzoek is tevens gebleken dat de methode CGW in september 2007 middels een bottom-up benadering heeft plaatsgevonden. Daarnaast blijkt uit de bestudeerde literatuur dat een top-down benadering met meer succes zou kunnen worden uitgevoerd dan een bottom-up benadering.
Het systeem, ofwel Cello, bestaat uit een divers systeem. Met divers wordt bedoeld dat er veel verschillende disciplines werkzaam zijn die alle een aandeel hebben in een succesvolle implementatie. Wil Cello een succesvolle implementatie gaan realiseren, dan zullen zij bovenaan moeten beginnen, dus top-down.

De opdrachtnemers hebben verschillende implementatiemodellen vergeleken om te onderzoeken welk model passend is voor een succesvolle implementatie. Dit is eveneens beschreven in het hoofdstuk 'Theoretisch kader.' Er kan geconcludeerd worden dat het I-CUBED implementatiemodel bijdraagt aan een succesvolle implementatie. Dit omdat het zich onderscheidt in de meest complete stappen in relatie tot andere modellen.

Uit de analyses van de interviews met de begeleiders van 'Villa Vooruit' kunnen de opdrachtnemers concluderen dat er verschillende meningen zijn met betrekking tot de huidige methode die op dit moment op de woongroep wordt gehanteerd. Uit de interviews kan geconcludeerd worden dat er geen gedeelde visie is, waardoor de begeleiders niet op één lijn werken.

Alle begeleiders scoren zichzelf tussen de 7.3 en 7.6 als het gaat om competentiegericht werken. Dit gebeurt zonder dat ze dit zelf beseffen. Enkele begeleiders hebben in het interview namelijk aangegeven dat zij niet competentiegericht werken op woongroep 'Villa Vooruit'. Uit de 360o blijkt echter dat hier wel wat verschillen in zijn.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnerCello Rosmalen
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk