De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Toegankelijkheid digitale communicatiemiddelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Toegankelijkheid digitale communicatiemiddelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om toekomstige beroepsbeoefenaren op te leiden voor de kennisintensieve samenleving wil Avans hogeschool haar studenten een moderne leeromgeving bieden waarin informatie bereikbaar en toegankelijk is en voor iedereen op elk tijdstip beschikbaar. Voor studenten met een functiebeperking wil de hogeschool gelijke kansen creëren dor hen zoveel mogelijk te ondersteunen in het volgen van een studie zodat ook zij een hbo-diploma kunnen behalen.

Veel studie-informatie wordt door Avans Hogeschool aangeboden via het Internet en op online informatiesystemen. Dat is een ontwikkeling die voor studenten met een functiebeperking een grote stap voorwaarts kan betekenen. De aangeboden informatie en de online informatiesystemen dienen dan wel toegankelijk te zijn voor deze studenten. Om ervoor te kunnen zorgen dat informatiesystemen toegankelijk zijn, zijn door het World Wide Web Consortium richtlijnen opgesteld waarmee de toegankelijkheid kan worden gegarandeerd. Deze richtlijnen zijn internationaal erkend. Als de richtlijnen op de juiste manier worden toegepast, kunnen de hulpmiddelen die door studenten met een functiebeperking worden gebruikt goed met de online informatiesystemen communiceren.

Studenten met een functiebeperking zijn afhankelijk van de toegankelijkheid van de aangeboden informatie en informatiesystemen om zelfstandig een studie te kunnen volgen. Indien de toegankelijkheid te wensen overlaat, kan dit een struikelblok vormen om de studie met succes te kunnen afronden. Het toegankelijk laten maken van de informatie kost studenten met een functiebeperking veel energie en extra tijd en kan voor studievertraging zorgen. Toegankelijkheid kan dan net het verschil maken tussen afmaken of afhaken. Avans Hogeschool wil echter het aantal studenten dat tijdens de studie afhaakt verminderen.

Bij de ontwikkeling van studie-informatie en online informatiesystemen wordt de toegankelijkheid nogal eens vergeten. Bij de aanschaf of ontwikkeling van een informatiesysteem wordt door Avans hogeschool de toegankelijkheid niet als expliciet onderdeel in de opdracht opgenomen. Veel ontwikkelaars zijn ook niet bekend met de toegankelijkheidsrichtlijnen. Het is daarom wellicht niet verwonderlijk maar wel teleurstellend dat uit het onderzoek naar de toegankelijkheid van de digitale communicatiemiddelen naar voren komt dat Blackboard, Osiris, de portal en de website niet voldoen aan de 16 algemeen geldende minimale toegankelijkheidseisen. Met enige inspanning is het dankzij de huidige technieken goed mogelijk om deze informatiesystemen toegankelijk te maken.

Om de aandacht voor toegankelijkheid structureel te kunnen verbeteren is het essentieel een groter bewustzijn voor toegankelijkheid bij Avans Hogeschool te bewerkstelligen. Het bieden van duidelijke informatie is hierbij een eerste belangrijke stap. Die informatie is voor een belangrijk deel terug te vinden in dit document.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAIM Academie voor ICT en Media
PartnersAvans Hogeschool
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk