De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Macht is tijdelijk, kracht is oneindig

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Macht is tijdelijk, kracht is oneindig

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit rapport wordt het proces beschreven dat heeft geleid tot de vernieuwde en verbeterde cursus 'Girlz Only'.

'Girlz Only' is een cursus die is opgestart door de instellingen Welzijn Eindhoven en Stichting Neos. Deze cursus is gericht op meiden in de leeftijdscategorie van 13 tot 20 jaar, uit de regio Eindhoven, die een verhoogd risico lopen om in een misbruikrelatie terecht te komen en/of in aanraking te komen met loverboypraktijken en/of jeugdprostitutie. De cursus is ook gericht op meiden die daadwerkelijk te maken hebben gehad met een misbruikrelatie, loverboypraktijken en/of jeugdprostitutie. Het doel van deze cursus is het voorkomen dat de meiden in misbruikrelaties terechtkomen en het patroon te doorbreken dat daarvoor zorgt.

De huidige methode van de cursus is niet actueel, niet theoretisch onderbouwd en staat niet op papier geformuleerd. Deze aspecten worden ervaren als een probleem, waardoor het afstudeerproject erop gericht was om deze aspecten aan te passen.
De vernieuwde en verbeterde cursus is weergegeven in de vorm van een draaiboek met een daarbij behorende theoretische onderbouwing. Om tot dit eindresultaat te komen zijn er drie verschillende onderzoeken verricht. Ten eerste is er onderzoek gedaan naar de huidige cursus 'Girlz Only' middels interviews tussen de opdrachtnemers en de huidige begeleiders van de cursus. Tijdens deze interviews zijn alle bijeenkomsten van huidige cursus afzonderlijk tot in detail doorgenomen. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er verbeterpunten en sterke punten van de cursus naar voren gekomen.

Literatuuronderzoek heeft geleid tot actuele informatie over de risicofactoren van de doelgroep en de werkwijze van de loverboys. Het literatuuronderzoek heeft geresulteerd in een zogenoemde frequentietabel waarin is bijgehouden in hoeveel bronnen we bepaalde kenmerken hebben gevonden. Aan de hand hiervan hebben de opdrachtnemers kenmerken als betrouwbaar of niet betrouwbaar bestempeld. De betrouwbare kenmerken hebben er voor gezorgd dat de onderwerpen en werkvormen van de cursus zijn afgestemd op de risicofactoren van de doelgroep en de actuele werkwijze van de loverboys. De cursus 'Girlz Only' is in 2006 opgestart. In de loop der jaren is de werkwijze van de loverboys aan verandering onderhevig geweest. Deze veranderingen hebben de opdrachtnemers verwerkt in de vernieuwde cursus zodat deze beter aansluit bij de doelgroep.
Tevens is er een behoefte onderzoek uitgevoerd onder de deelnemers die sinds de start van de cursus hebben deelgenomen. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van online- en schriftelijke enquêtes. Dit onderzoek had als doel sterke en zwakke punten van de cursus, gebaseerd op de mening van de deelnemers, in beeld te brengen. Daarnaast was het een doel om de beleving van de deelnemers met betrekking tot de cursus te achterhalen. De antwoorden van de deelnemers hebben geleid tot conclusies en deze zijn verwerkt in de aangepaste en verbeterde cursus.
De resultaten uit de drie onderzoeken hebben geleid tot een oplossing voor de problemen die door de opdrachtgevende instelling werden ervaren. De conclusie uit het onderzoek naar de huidige methode heeft er voornamelijk voor gezorgd het uiteindelijke beroepsproduct aan de behoeften van de opdrachtgevende instelling Welzijn Eindhoven en de opdrachtgever. Literatuuronderzoek heeft ervoor gezorgd dat er een duidelijk beeld is gevormd van de risicofactoren van de doelgroep en de werkwijze van de loverboys. Aan de hand hiervan zijn er verbeterpunten ontstaan voor de cursus waardoor deze beter aansluit bij de behoeften van de deelnemers. Tot slot heeft het behoefte onderzoek tot conclusies geleid met betrekking tot de wensen en behoeften van de deelnemers van de cursus 'Girlz Only'. Ook uit deze resultaten zijn verbeterpunten voor de cursus af te leiden.

De verbeterpunten die zijn ontstaan naar aanleiding van de drie verschillende onderzoeken hebben er samen toe geleid dat de opdrachtnemers de huidige cursus konden aanpassen, verbeteren en optimaliseren waarna dit heeft geresulteerd in het draaiboek met bijbehorende theoretische onderbouwing.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnersWelzijn Eindhoven
Datum2011-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk