De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zwemmen met de kleren aan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zwemmen met de kleren aan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksverslag is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen een student Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en een student Cultureel Maatschappelijke Vorming (CMV). Het onderzoek heeft plaatsgevonden binnen Kempenhaeghe in Heeze, op afdeling den Vinckert 1. Dit is een afdeling met een gesloten karakter. Behalve observaties en interviews, vormt literatuuronderzoek een groot aandeel in het project.

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is dat de woonbegeleiders van den Vinckert 1 binnen Kempenhaeghe, effectief naschoolse activiteiten kunnen vormgeven, zodat de bewoners nu of op termijn kunnen deelnemen aan de sociale en culturele aspecten van de maatschappij.
Onderzoeksgroep
- De bewoners van den Vinckert 1: De bewoners hebben een leeftijd tussen de 4 en 25 jaar. De ontwikkelingsleeftijd van de bewoners varieert van 1 tot 5 jaar oud. Alle bewoners kampen met epilepsie en gedragstoornissen uit het autistisch spectrum, vier van de vijf bewoners kampen met een verstandelijke beperking. De bewonersgroep bestond uit acht kinderen. Deze populatie is verminderd naar 4 meisjes en 2 jongens.
- Het team van elf woonbegeleiders van den Vinckert 1.
- Externe personen: prof dr. A.P. Aldenkamp, A. de Weijer van de afdeling vrije tijd, medewerkers van activiteitencentrum 'De Boom', van het zwembad en van de manege.

Conclusies
1. Een actievere deelname aan de maatschappij is een van de vijf elementen die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.
2. De bewoners hebben behoefte aan individuele aandacht, activering, affectie, samenspel en sensopatische activiteiten.
3. De bewoners beschikken over de mogelijkheid om te kiezen.
4. Het is effectief om uit te gaan van mogelijkheden die mensen hebben, niet van beperkingen.
5. De meerderheid van de woonbegeleiders gaf in interviews aan dat de mogelijkheden om te integreren beperkt zijn, omdat de handicap zwaar is en bovendien hebben de bewoners de behoefte niet om aan de maatschappij deel te nemen.
6. Door de woonbegeleiders werden veelal de beperkingen van de bewonersgroep genoemd, waaronder de epilepsie en lichamelijke beperkingen.
7. De meeste activiteiten die georganiseerd worden vinden plaats op het terrein van Kempenhaeghe.
8. Zowel de woonbegeleiders als de bewoners schatten de waarde van activiteitencentrum 'de Boom' hoog in. Dit is te wijden aan de individuele aandacht die bij 'de Boom' wordt gegeven.
9. De woonbegeleiders handelen effectief indien ze: bewonersgericht-, doelgericht-, ontwikkelingsgericht-, netwerkgericht- en samenwerkingsgericht handelen.
10. Er wordt weinig netwerkgericht en samenwerkingsgericht gehandeld door de woonbegeleiders.
11. De verwachting dat de bewoners bij de sociale en culturele aspecten van de maatschappij betrokken kunnen worden, klopt.
Algemene conclusie
Uit het onderzoek blijkt dat de gedachtegang van de woonbegeleiders zal moeten veranderen, willen de woonbegeleiders effectieve naschoolse activiteiten en vrijetijdsbesteding aan kunnen bieden aan hun bewonersgroep, met aandacht voor het individu, zodat de groep nu of op termijn kan deelnemen aan de sociale en culturele aspecten van de maatschappij.
Aanbevelingen

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersKempenhaeghe, Heeze
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk