De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek en innovatie

Knelpunten bij het uitvoeren van de hulpverlening voor minderjarigen uit de EU die niet rechtmatig in Nederland verblijven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek en innovatie

Knelpunten bij het uitvoeren van de hulpverlening voor minderjarigen uit de EU die niet rechtmatig in Nederland verblijven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Hoofdstuk 1: Samenvatting
Samenvatting onderzoeksonderwerp
In dit hoofdstuk wordt het probleem wat onderzocht wordt samengevat om zo een duidelijke lijn te houden in de rest van dit onderzoek.

Zoals eerder vermeld is Spoedeisende Zorg (SEZ) de opdrachtgever. De Spoedeisende Zorg is een onderdeel van de Gecertificeerde Instelling Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. SEZ is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar voor crisissituaties voor de doelgroep jeugd tot 18 jaar, ouders, jeugdigen, maar ook beroepsprofessionals die te maken hebben met spoedeisende crisissituaties, advies of inzet vanuit SEZ nodig hebben. SEZ maakt tijdens het eerste telefonische contact een inschatting of een interventie van SEZ noodzakelijk is. Als dit nodig is dan is een medewerker van SEZ binnen twee uur ter plekke. Er wordt dan een inschatting gemaakt van de aard en vorm van de crisis en er wordt bepaald welke begeleiding en/of crisisjeugdhulp noodzakelijk is. Dit wordt al enkele jaren zo uitgevoerd op deze manier door SEZ en is ook effectief gebleken (Brouwer, 2014).

Er wordt voor een warme overdracht gezorgd als blijkt dat de hulpvrager niet op de juiste plek bij SEZ is. Een medewerker van SEZ neemt contact op met de juiste organisatie en SEZ blijft er bij betrokken tot de overdracht voltooid is. De hulpvrager wordt dus niet weggestuurd en losgelaten. SEZ valt onder de vrijwillige crisisdienst en heeft een 24/7 bereikbaarheidsdienst. Tijdens een crisis wordt er goed samengewerkt met de jeugdprofessionals van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Om kort samen te vatten neemt SEZ de crisis waar op welk moment van de week dat mogelijk is tot er een jeugdprofessional het over neemt. SEZ is de crisisdienst voor zowel de dwang als hulpverlening in het vrijwillig kader voor de doelgroep tot 18 jaar. De vrijwillige hulpverlening valt onder het gemeentelijk sociale domein. En de gedwongen hulpverlening valt onder de GI. Dan is er ook nog de gedwongen hulpverlening waar SEZ mee van doen heeft. Het gedwongen kader valt onder de GI. Hierbij kun je denken aan de kinderbeschermingsmaatregelen, zoals ondertoezichtstelling (OTS) en voogdij. Maar in sommige crisissituaties kan er ook een voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) of een voorlopige voogdij (VOVO) worden uitgesproken voor een dag door de kinderrechter. Er kan sprake zijn van een vrijwillige hulpverlening door SEZ, maar door omstandigheden kan dit ook gedwongen hulpverlening worden als de ouders bijvoorbeeld niet willen meerwerken. Er wordt dan een kinderbeschermingsmaatregel uitgesproken. De kinderbeschermingsmaatregelen staan uitgewerkt in bijlage 2.

De groep niet rechtmatig in Nederland verblijvende minderjarigen uit de EU wordt steeds groter en uitgebreider met de opkomst van de vluchtelingen buiten de EU en daarmee komt het ook steeds meer aan bod dat er een melding binnenkomt over een crisissituatie waar iemand uit deze doelgroep bij betrokken is. Jammer genoeg zijn er geen cijfers te vinden van de illegalen, maar dit is ook logisch omdat illegalen niet geregistreerd staan. Op de website van het COA zijn wel cijfers te vinden van vluchtelingen in het algemeen gerangschikt op leeftijd. Deze afbeelding staat onder deze tekst.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnersStichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, afdeling Spoedeisende Zorg (SEZ).
Datum2016-06-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk