De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Diversiteit bij Zeeuwse arbeidsmarktpartijen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Diversiteit bij Zeeuwse arbeidsmarktpartijen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt circa 30% van de klachten ten aanzien van discriminatie te gaan om klachten op het terrein van de arbeidsmarkt (Haaften, 2014). De Sociaal-Economische Raad (SER) en het huidige kabinet, geven aan dat een divers personeelsbestand kan bijdragen aan de vermindering van arbeidsmarktdiscriminatie (SER, 2014). De eerste stap in het voorkomen en bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie betreft, volgens Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB) en mij, het vergroten van de kennis en bewustwording omtrent discriminatie.
In dit onderzoek staat enerzijds het communiceren met en informeren van de Zeeuwse samenleving ten aanzien van discriminatie/diversiteit centraal. Anderzijds staat het inventariseren van succesverhalen ten aanzien van diversiteit binnen de Zeeuwse arbeidsmarkt centraal. Deze communicatie en inventarisatie heeft plaats gevonden door middel van het afnemen van interviews. Dit onderzoek zal uitmonden in een adviesrapport en een korte brochure. Deze brochure is gericht op de oorzaken en gevolgen van discriminatie, de voordelen van diversiteit en voorbeelden van een aantal succesverhalen uit de Zeeuwse arbeidsmarkt. Het rapport betreft een advies over het informeren van de Zeeuwse samenleving en het versterken van de succesfactoren en voordelen omtrent diversiteit op de arbeidsmarkt. Het onderzoek dient door middel van literatuuronderzoek en de afname van interviews antwoord te geven op de vraag: ‘’Welke succesfactoren en voordelen omtrent diversiteit spelen een rol ten aanzien van het voorkomen en bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie in Zeeland en hoe kan het ADB deze versterken?’’
Een divers personeelsbestand blijkt, uit dit onderzoek, tal van voordelen als gevolg te hebben. Het betreft voordelen op individueel-, organisatorisch- en maatschappelijk niveau. De meest besproken voordelen en succesfactoren, blijkend uit literatuur en interviews, zijn;
• De opkomst van de participatiewet;
• Verhoogde productiviteit als gevolg van een creatiever vermogen, besluitvorming vanuit verschillende invalshoeken en het inspelen op maatschappelijke behoeftes;
• Positief voor het imago van een organisatie;
• Toename van de arbeidsvreugde met als gevolg een vermindering van verzuim;
• Het bevorderen van de sociale binding, dit voorkomt het risico op psychosociale gevolgen
Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het creëren van banen voor mensen met een geruime afstand tot de arbeidsmarkt, is het interessant de positieve kanten van diversiteit te belichten.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening-Breda
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnersAnti Discriminatie Bureau Zeeland
Datum2015-04-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk