De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Countdown 2010 en de bescherming van biodiversiteit in Noord-Brabant : eindrapport afstudeerstage HBO Bestuurskunde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Countdown 2010 en de bescherming van biodiversiteit in Noord-Brabant : eindrapport afstudeerstage HBO Bestuurskunde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De opdrachtgever is de programmamanager van het Programma Biodiversiteit van de Provincie Noord-Brabant. Zij heeft de opdracht gegeven te onderzoeken welke subdoelstellingen er in het kader van Countdown 2010 zijn opgesteld en welke inspanningen het Programma Biodiversiteit moet verrichten om deze te bereiken. Dit is weergegeven in een doelenboom.
Daarnaast moesten er vijf doelbereikingsonderzoeken worden uitgevoerd naar projecten die het verlies van biodiversiteit in Noord-Brabant kunnen tegengaan. Aan de hand van deze onderzoeken is vastgesteld in hoeverre bepaalde maatregelen doeltreffend zijn of niet.

De doelstelling van Countdown 2010 is:
'Alle Europese overheden hebben, op elk niveau, de stappen ondernomen die nodig zijn om de teruggang in biodiversiteit te stoppen tegen 2010.'
Uit het onderzoek is gebleken dat er drie subdoelstellingen zijn die bij deze doelstelling horden. Dit zijn:
• Het aanmoedigen en ondersteunen van het volledig naleven van de bestaande relevante wetgeving en internationaal bindende overeenkomsten.' Dit wordt verder aangeduid als volledig naleven;
• Het promoten en aanmoedigen van de volledige implementatie van alle noodzakelijke acties, met name de actiepunten voortgekomen uit de Boodschap van Malahide en de Kiev Biodiversiteit Resolutie.' Dit wordt aangeduid als promoten;
• Duidelijk aantonen welke vorderingen Europa maakt in het nakomen van de 2010 verbintenis.' Dit wordt aangeduid als aantonen.

Uit het onderzoek zijn de inspanningen naar voren gekomen die het Programma Biodiversiteitmoet verrichten om de subdoelstellingen te bereiken. Dit zijn er teveel om hier op te noemen. Een overzicht van deze inspanningen en de samenhang met de doelstellingen is te vinden in de doelenboom op pagina 19 van dit rapport. Hier worden ook de financiën aan de inspanningen gekoppeld en de partners weergegeven.
Het Programma Biodiversiteit voert zelf geen projecten uit die direct de biodiversiteit bevorderen. Het Programma houdt zich bezig met communicatie naar personen en organisaties toe over het belang van biodiversiteit, hoe het beschermd kan worden en welke vorderingen er worden gemaakt in Noord-Brabant.

Er zijn doelbereikingsonderzoeken gedaan naar twee bodemsaneringsprojecten, twee herstelprojecten van watersystemen en één beschermingsproject. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de bodemsaneringsprojecten hun doelstellingen hebben bereikt.
De herstelprojecten en het beschermingsproject zijn hierin niet geslaagd. De herstelprojecten hebben op bepaalde onderdelen wel succes gehad, maar over het geheel gezien niet.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAMB Academie voor Management en Bestuur
PartnerProvincie Noord-Brabant
Datum2006-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk