De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Seksueel gezond & ongezond gedrag.

Een onderzoek naar de ervaringen van derdejaars ASB studenten in het waarnemen, signaleren en bespreekbaar maken van seksueel gedrag.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Seksueel gezond & ongezond gedrag.

Een onderzoek naar de ervaringen van derdejaars ASB studenten in het waarnemen, signaleren en bespreekbaar maken van seksueel gedrag.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksrapport wordt het onderwerp omgaan met seksueel gedrag bij jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar behandeld. Naar aanleiding van het onderzoek van de Commissie Samson (2012) is namelijk geconcludeerd dat professionals die werken met jongeren weinig waarnemen van seksueel misbruik. Signalen worden over het hoofd gezien en wanneer een signaal toch wordt opgevangen dan is er vaak sprake van handelingsverlegenheid om seksueel gedrag bespreekbaar te maken. Ook is uit dit onderzoek gebleken dat professionals de behoefte hebben om seksueel gezond en ongezond gedrag van jongeren beter te kunnen signaleren en hierop adequaat kunnen reageren. Op 1 mei 2013 is het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool daarom begonnen met het Raak-Pro project. Met als doel te ontdekken wat professionals nodig hebben om adequaat te reageren op seksueel gedrag. Studenten zijn de toekomstige professionals en dit is dan ook de reden geweest om onderzoek te doen naar hoe zij omgaan met seksueel gedrag.
Voor dit onderzoek is de volgende probleemstelling geformuleerd: “Wat zijn de ervaringen van derdejaars studenten van de Academie Sociale Studies te Breda (ASB) als het gaat om het waarnemen, signaleren en bespreekbaar maken van situaties van seksueel gezond en ongezond gedrag tijdens hun stages met jongeren?” Dit onderzoek had de volgende doelstelling: “Een bijdrage leveren aan de overkoepelende doelen van het RAAK-PRO project. Door inzicht te verwerven in datgene wat studenten ervaren in het waarnemen, beoordelen en bespreekbaar maken van seksueel gezond en ongezond gedrag zorgt dit ervoor dat het Expertisecentrum Veiligheid aanbevelingen aan de onderwijspraktijk kan aanbieden om het onderwijs te optimaliseren.”
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden is er gebruik van de kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij er gebruik is gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. De gekozen onderzoeksmethoden zijn literatuuronderzoek, dataverzameling doormiddel van een focusgroep en half-gestructureerde interviews met zeven respondenten.
De informatie uit het literatuuronderzoek is verwerkt in een theoretisch kader. De theorie over onderwerpen rondom seksueel gezond en ongezond gedrag is hierbij als uitgangspunt genomen. De volgende onderwerpen worden in het theoretisch kader uitgewerkt: seksualiteit, seksueel gezond gedrag, normale seksuele ontwikkeling, seksueel ongezond gedrag, gevolgen, risicofactoren en competenties in het bespreekbaar maken van seksualiteit.
De informatie uit de focusgroep en interviews is verwerkt onder het hoofdstuk resultaten. Deze informatie is verwerkt aan de hand van de analyse methode categorieën. Alle belangrijke informatie uit de focusgroep en interviews zijn onder verschillende categorieën verdeeld. Aan de hand van deze categorieën zijn de resultaten beschreven. Bij de resultaten is daar waar mogelijk een theoretische koppeling gemaakt.
Aan de hand van de resultaten zijn er deelconclusies gevormd die een antwoord geven op de deelvragen

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersAvans Hogeschool
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk