De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeeronderzoek naar het tenderproces van SPIE-Hofman

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Afstudeeronderzoek naar het tenderproces van SPIE-Hofman

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

SPIE Hofman is een organisatie, werkzaam in de natte infrastructuur. Zij houden zich voornamelijk
bezig met onderhoud, renovatie en constructie werkzaamheden aan bruggen en sluizen en hierdoor is
in de meeste gevallen een overheidsinstantie de opdrachtgever. Dit type opdrachtgevers zetten een
aanvraag tot aanbesteding veelal op openbare media zodat verschillende bedrijven de kans krijgen
hierop in te schrijven. Het inschrijven op een aanbesteding van een overheidsinstantie is iets waar
veel tijd en geld in gaat zitten en de nodige risico's met zich mee brengt. Dit komt voornamelijk
doordat inschrijvingen veelal openbaar zijn en hierdoor vaak vele bedrijven mee doen.
Binnen SPIE Hofman houd de tender afdeling zich bezig met inschrijvingen, en van het management
uit ligt hier de druk omhet aantal gewonnen opdrachten te verhogen. Om te zorgen dat er meer
inschrijvingen kunnen worden uitgevoerd en tevens tegen een hoger slagingspercentage, ligt er de
vraag naar een analyse van het tender proces en hieruit volgende verbeter voorstellen. Het onderzoek
dat in dit rapport is gedaan om het tender proces in kaart te brengen en knelpunten aan te kaarten,
volgt de werkwijze van de DMAIC cylcus. Dit is een werkwijze voor het opzetten van een
verbeterproces, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende fases.
In de eerste fase, de Define fase, is het huidige tenderproces in kaart gebracht en het verschil
uitgezocht tussen een Economisch Meest Verantwoorde Inschrijving (EMVI) en een Laagste Prijs
inschrijving. Hieruit bleek dat bij een EMVI de nadruk ligt op een goed plan van aanpak, waar bij een
Laagste Prijs inschrijving de prijs de belangrijkste factor is. Tijdens de Analyse fase zijn alle gegevens
geanalyseerd en de knelpunten in het proces naar voren gebracht. Er zijn vier knelpunten gevonden,
zijnde het meer inschrijvingen willen doen dan het tenderteam aan kan, het zeer arbeidsintensief en
niet scherp genoeg zijn van de calculaties, de steeds hogere eisen die gesteld worden aan een plan
van aanpak en het tenderproces in geheel dat structuur en terugkoppeling met de tendermanager
mist. In de Improve en Control fase zijn oplossingen geschreven voor de knelpunten en de wijze
waarop deze oplossingen moeten worden toegepast.
Als resultaat van het onderzoek komt naar voren dat er behoefte is aan een herschreven tenderproces
en dat het in dit rapport herschreven proces aangeraden wordt omin te voeren. Tevens is gebleken
dat met het standaardiseren van calculatie stukken tijdwinst valt te behalen en het risico op fouten
gereduceerd kan worden, en wordt er aanbevolen omdit nader uit te zoeken en uit te werken.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATM Academie voor Technologie en Management
PartnersSpie Hofman
Datum2012-06
TypeBachelorscriptie
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk