De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bemin je naaste als jezelf

Wat kun je je blij voelen als iemand je wil helpen. Maar andersom is ook waar: je kunt ook gelukkig worden als je iemand geholpen hebt!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bemin je naaste als jezelf

Wat kun je je blij voelen als iemand je wil helpen. Maar andersom is ook waar: je kunt ook gelukkig worden als je iemand geholpen hebt!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Thema: Vriendschap
Onderliggende onderwerpen: - Respect, - Barmhartig zijn, - Samenwerken, - Verbondenheid, - Verdraagzaamheid, - Omgang met elkaar, - Coöperatieve werkvormen.
Hoofdvraag: Hoe kan ik als leerkracht een bijdrage leveren aan een respectvolle omgang tussen de kinderen, waarbij ze dit niet alleen toepassen in de klas, maar ook buiten de school?
Doelstelling: Ik wil de kinderen leren hoe ze met respect met elkaar kunnen omgaan en dat ze samen een groep kunnen vormen ondanks verschillen in een groep. Hierbij wil ik de kinderen leren dat ze barmhartig zijn, door elkaar te helpen.
Deelvragen: Levensbeschouwelijke invalshoek: * Wat leert het geloof ons over omgang met elkaar? Maatschappelijke invalshoek: * Wat is de invloed van geweld op de onderlinge verhoudingen?
Pedagogische invalshoek: * Hoe creëer je als leerkracht een pedagogisch klimaat in een combinatieklas waarbij beide groepen op een respectvolle manier met elkaar leren omgaan?
Psychologische invalshoek: * Welke fasen kent de ontwikkelingspsychologie van kinderen met betrekking tot de omgang met elkaar?
Didactische invalshoek: * Welke didactische vormen sluiten aan bij het creëren van een veilig pedagogisch klimaat, waarbij kinderen respectvol en barmhartig met elkaar omgaan als één groep?

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersBasisschool de Cortendijck
Datum2014-05-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk