De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar en opzet van een bezittingenadministratie: op zoek naar stille reserves

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar en opzet van een bezittingenadministratie: op zoek naar stille reserves

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

SAMENVATTING

Op 28 augustus 2006 is bij de gemeente Bernheze begonnen met het onderzoek. Het onderzoek richt zich op de opzet van een bezittingenadministratie. Doel van het onderzoek is om een inzicht te krijgen in de grootte van de stille reserves, die aanwezig zijn bij de gemeente. In de Verordening 212 van d.d. 22 december 2005 is door de raad bepaald dat per medio januari 2007 een bezittingenregistratie/-administratie aanwezig dient te zijn. De raad heeft hiertoe beslist gelet op de bedrijfseconomische uitgangspunten, de wil tot transparantie en vraag vanuit de maatschappelijke functie van een gemeente.

Probleem bij de start is dat de staat van activa en de vastgoedadministratie onvoldoende inzicht geven in de stille reserves. Richtlijnen met betrekking tot uitvoering van het onderzoek zijn niet meegegeven. De doelstelling van het onderzoek is om de mogelijkheden te onderzoeken op welke wijze de administratie het best kan worden opgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat de administratie een inzicht moet geven in de stille reserves van de diverse bezittingen. Hieronder een (korte) uitleg over de aanpak van deze doelstelling.

Aanpak
Bij de start van het onderzoek zijn de te nemen stappen om tot een bezittingenadministratie te komen geïnventariseerd. Zo is eerst vastgesteld waar de bezittingen bij de gemeente Bernheze uit bestaan. Inzicht is verkregen door het houden van interviews met medewerkers van verschillende afdelingen en het bestuderen van informatie die intern beschikbaar is.

Om het onderzoeksgebied af te bakenen zijn een viertal criteria opgesteld. Deze criteria zijn: duurzaam karakter, economisch nut, eigendomrechten liggen bij gemeente en minimale actuele verkoopwaarde van € 1.000,-. Nadat het onderzoeksgebied is afgebakend, is onderzocht op welke wijze de administratie het beste ingericht kan worden. Belangrijk hierbij is dat de opstelling een overzichtelijk geheel vormt en gebruiksvriendelijk is. Nadat er gesproken is met verschillende medewerkers is een overzicht opgesteld met beschikbare gegevens.

Het onderzoeksgebied wordt bepaald door de criteria te koppelen aan de bezittingen die de gemeente heeft. Aan de hand van de criteria wordt bepaald of een bezitting wel of niet wordt opgenomen en gewaardeerd in de administratie. Nadat het voorgaande is vastgesteld, wordt overgegaan tot de bepaling van een waarderingsgrondslag van de verschillende bezittingen. Vraag daarbij is hoe de bezittingen gewaardeerd moeten worden zodat de actuele verkoopwaarde zo dicht mogelijk wordt benaderd.

Na vaststelling van het voorgaande is bepaald op welke wijze de bezittingen geregistreerd worden. Dit is van belang, omdat hiermee bepaald wordt op welke wijze de administratieve organisatie ingericht moet worden. Het is hierdoor ook mogelijk om te bepalen wie autorisatie krijgt om met de administratie te kunnen werken en op welke wijze interne controle is geregeld.
Als vastgesteld is wie de verantwoordelijkheid draagt voor de administratie, is onderzocht wanneer de bezittingen gemuteerd worden en de wat de kosten voor het bijwerken zijn. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat het slechts om aannames gaat en dat het in de praktijk mogelijk is dat de tijden afwijken.

Aangezien het onderzoek plaatsvindt binnen de gemeente Bernheze is literatuur bestudeerd die specifiek van toepassing is hierop. De bestudeerde literatuur heeft betrekking op externe verslaggeving en regelgeving voor gemeenten. Daarnaast is een rapport bestudeerd met als onderwerp: onderzoek naar stille reserves.

Het onderzoek is afgesloten met het geven van conclusies en aanbevelingen. De belangrijkste conclusie is dat het mogelijk is om een inzicht te krijgen in de stille reserves van de gemeente door de opstelling van een bezittingenadministratie.

In de scriptie is ook een begrippenlijst en literatuurlijst opgenomen. In de begrippenlijst zijn begrippen opgenomen die in de scriptie zijn te vinden. Tot een opstelling van een begrippenlijst is gekozen ter verduidelijking van gebruikte afkortingen/begrippen. In de literatuurlijst is een overzicht te zien van de bronnen die tijdens het opstellen van de scriptie zijn geraadpleegd.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk