De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Maar hoe dan...?

Een onderzoek naar distributienetwerken voor duurzame energie in de bestaande stedelijke omgeving.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Maar hoe dan...?

Een onderzoek naar distributienetwerken voor duurzame energie in de bestaande stedelijke omgeving.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het afstuderen heeft plaatsgevonden bij Watt-Infra Netinpassingen B.V.
Het tekenen van het klimaatverdrag van Parijs in 2015 zorgt ervoor dat de uitstoot van CO2 moet worden teruggedrongen. De Nederlandse overheid heeft in 2019 haar klimaatakkoord gepresenteerd, waarin wordt gesteld dat Nederland in 2050 volledig moet draaien op duurzame en CO2- neutrale energievoorzieningen. Dit betekent dat de, grotendeels van aardgas afhankelijke, warmtevoorziening voor Nederlandse woningen op een andere wijze moet worden voorzien. Watt-Infra wil graag inzicht in duurzame energiedistributienetwerk zodat zij een specifiek netwerk aan haar klanten kan adviseren.

Het primaire doel van het onderzoek is het aan Watt-Infra inzichtelijk maken welke duurzame energiedistributienetwerken kansrijk zijn in het bestaande stedelijke gebied en welke zij het beste kan aanbevelen aan haar relaties. De hoofdvraag van het onderzoek is als volgt geformuleerd:
Wat is het energiedistributiesysteem voor duurzame energie dat Watt-Infra in het bestaande stedelijke gebied moet aanbevelen aan haar opdrachtgevers?

Om tot een beantwoording van deze hoofdvraag te komen zijn als eerste informatie en parameters verzameld en is inzicht vergaard in het dimensioneren van energiedistributiesystemen. Vervolgens is op basis van de uitgangspunten uit het klimaatakkoord vastgesteld welke systemen hiervoor in aanmerking komen. Voor deze varianten is bepaald op welke wijze de dimensionering plaatsvindt en hoe tot een kostenindicatie kan worden gekomen. Vervolgens is deze berekening geautomatiseerd in een ‘Calculatie- en dimensioneringstool.’ Tenslotte is met behulp van casussen de werking van de tool gevalideerd.
Dit heeft geleid tot de conclusie dat waterstof de energiedrager van de toekomst is voorzien van een eventueel aanvulling van restwarmte. De geprefereerde vorm van energiedistributie is een lagetemperatuurnetwerk gevoed met restwarmte, aangevuld met warmte uit waterstofgas. Er bevindt zich een enorm financieel potentieel in het hergebruiken van het bestaande aardgasnetwerk voor transport van waterstofgas.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
Datum2021-06-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk