De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een brug bouwen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een brug bouwen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit eindrapport wordt de inhoud en de uitslagen van het onderzoek, die we hebben uitgevoerd in opdracht van Juvans, toegelicht. Dit onderzoek was gericht op hoe Juvans de groep allochtone vrouwen binnen gemeente Heusden met psychosomatische klachten, die door hen als lichamelijke klachten worden geduid, kon bereiken en hier toe de juiste hulpverlening kon bieden?

Het onderzoek is gestart door het maken van het plan van aanpak, waarin een beknopt literatuuronderzoek is uitgevoerd en een drietal hypothesen zijn geformuleerd waarop het onderzoek is gebaseerd. Als onderzoeksmethode hebben we gekozen voor diepte- interviews waarbij de meningen en belevingen van de respondenten centraal stonden. Na het afronden van de interviews hebben we de onderzoeksgegevens geschematiseerd en geanalyseerd. Vanuit deze analyse zijn er conclusies getrokken. De drietal hypothesen die geformuleerd zijn tijdens het maken van het plan van aanpak, hebben we beantwoord naar aanleiding van de getrokken conclusies.

Naar aanleiding van (de conclusies van) het onderzoek hebben wij uitvoerbare en haalbare aanbevelingen geleverd aan de opdrachtgever Juvans.

De volgende conclusies zijn voortgekomen uit het onderzoek:
 De allochtone vrouwen hebben psychosomatische klachten die deels veroorzaakt zijn door werken;
 De allochtone vrouwen herkennen hun psychosomatische klachten niet. Hierdoor is het voor hen niet logisch om hulp te zoeken bij Juvans of bij een andere hulpverlenende instantie;
 De allochtone vrouwen hebben weinig tot geen kennis over het AMW;
 De allochtone vrouwen gaan met hun psychosomatische klachten eerst naar de huisarts. De huisartsen adviseren het meest medicatie aan deze allochtone vrouwen;
 De taal is een barrière voor de allochtone vrouwen voor hulpverlening bij Juvans;
 Het project 'Allochtone vrouwen in beweging' heeft de allochtone vrouwen met psychosomatische klachten beïnvloed bij het nemen van de 1ste stap naar Juvans in plaats van naar de huisarts.

Waar vervolgens de onderstaande aanbevelingen uit zijn voortgekomen (deze aanbevelingen zijn uitgebreid verantwoord in het eindrapport):
 Structurele deelname Juvans aan het project 'Allochtone vrouwen in beweging';
 Informeren huisartsen gemeente Heusden;
 Informeren allochtonen gemeente Heusden;
 Turkse maatschappelijk werker;
 Voorlichting aan de medewerkers van het info- en adviespunt;

Samenvattend kunnen we zeggen dat we met dit onderzoek antwoord hebben gegeven op de onderzoeksvraag van de opdrachtgever. Dit antwoord luidt als volgt: Juvans kan de groep allochtone vrouwen binnen gemeente Heusden met psychosomatische klachten, die door hen als lichamelijk klachten worden geduid, het beste bereiken met het project 'Allochtone vrouwen in beweging'. Ook is dit project de juiste hulpverlening voor deze groep vrouwen.

Uiteindelijk kunnen we concluderen dat het doel van dit onderzoek is bereikt.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnerJuvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk