De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Outtist de samenleving in : Een adviesrapport voor woonbegeleiding van mensen met ASS en verslavingsproblematiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Outtist de samenleving in : Een adviesrapport voor woonbegeleiding van mensen met ASS en verslavingsproblematiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De opdrachtgever van dit onderzoeksrapport is het RIBW Midden-Brabant. De RIBW Midden-Brabant ondersteunt mensen met psychiatrische en psychische beperkingen bij het vinden van een weg in de samenleving.
De contactpersoon en begeleider van het afstudeerproject is Frank Meeuwsen
Teammanager Dubbel Diagnostiek
RIBW Midden-Brabant regio Tilburg
Nieuwlandstraat 44
5038 SP Tilburg
013 5321182
06 30719081
fmeeuwsen@ribwmb.nl
www.ribwmb.nl
Frank Meeuwsen gaf aan dat er binnen de GGZ de afgelopen jaren toenemend aandacht is voor cliënten met een dubbele diagnose. Bij de doelgroep cliënten met zowel een verslavingsprobleem als autisme spectrum stoornis sluit de bestaande hulp van het RIBW niet aan om marginalisatie te voorkomen en maatschappelijke participatie te bevorderen.
Onze vraagstelling is:
Wat is er voor de doelgroep van complexe dubbel diagnostiekklanten met zowel een verslavingsprobleem als autisme spectrum stoornis, al dan niet in combinatie met nog andere pathologie, nodig om deze binnen een woning van het RIWB de juiste begeleiding te bieden die ze nodig hebben zodat marginalisatie voorkomen wordt en maatschappelijke participatie bevorderd wordt?

Onze doelstelling is:
Voor 2 juli een aanbevelingsrapport leveren aan de opdrachtgever Frank Meeuwsen waarin we een beschrijving geven wat er voor de doelgroep van complexe dubbel diagnostiekklanten nodig om deze binnen een woning van het RIWB de juiste begeleiding te bieden die ze nodig hebben.

Opbouw van het rapport:
We beginnen het rapport met het beschrijven van de opdracht. Hierin beschrijven we de instelling, de geschiedenis van het onderzoek, waarom de opdrachtgever dit onderzoek wil, de doelstellingen en tenslotte een beschrijving van het eindproduct.

In hoofdstuk 2 beschrijven we de visie vanuit de literatuur op autisme spectrum stoornis, verslavingsproblematiek en de combinatie autisme spectrum stoornis en verslavingsproblematiek. Deze literatuur komt ook in het adviesrapport terug maar we vonden het belangrijk dat deze in het eindverslag ook vernoemd werd als basis voor het onderzoek.

Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving weer van de gebruikte onderzoeksmethode namelijk kwalitatief onderzoek.

De onderzoeksactiviteiten zijn weergegeven in hoofdstuk 4. We beschrijven hierbij de volgende activiteiten: het literatuuronderzoek, de keuze voor diepte interview en de keuze van respondenten.

Hoofdstuk 5 gaat over het hanteren van de onderzoeksgegevens. Hierin worden de keuzes voor de doelstellingen, het interview, de samenvattingen, het coderen en de conclusies en aanbevelingen belicht.

In hoofdstuk 6 geven we aan hoe het adviesrapport tot stand is gekomen en verantwoorden we op welke verschillende niveaus we onderzoek hebben gedaan. We sluiten het hoofdstuk af met een samenvatting van het adviesrapport.

We geven in hoofdstuk 7 een reflectie op het totale proces.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnerRIBW midden-Brabant
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk