De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

TU/e maakt duurzaamheid zichtbaar en meetbaar met BREEAM-NL

Rechten: Alle rechten voorbehouden

TU/e maakt duurzaamheid zichtbaar en meetbaar met BREEAM-NL

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De TU/e wil (inter)nationaal een baken van duurzame innovatie zijn door duurzaamheid niet alleen in onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie naar voren te brengen, maar ook door die op het TU/e Science Park en in de eigen organisatie toe te passen. In het Strategisch Plan TU/e 2020 wordt het duurzaam maken van de gebouwen op het TU/e Science Park dan ook als speerpunt genoemd.
In het kader van deze ambitie wil de Stuurgroep Duurzaamheid van de TU/e achterhalen hoe alle gebouwen op het TU/e-terrein verduurzaam kunnen worden via het meetinstrument BREEAM-NL In-Use. Alle gebouwen moeten voldoen aan een minimale BREEAM-NL In-Use kwalificatie. In 2014 wordt er een zelf-assessment afgenomen op vier gebouwen als voorbereiding op voor een (mogelijk) formeel certificeringstraject voor de vastgoedportefeuille. Dit zelf-assessment moet laten zien wat er nog moet gebeuren om de vier gebouwen voor de gewenste certificatie in aanmerking te laten komen. De gebouwen moeten voldoen aan een minimale kwalificatie van twee sterren voor het onderdeel ‘Gebouw’, drie voor het onderdeel ‘Beheer’ en twee sterren voor het onderdeel ‘Gebruik’.
TU/e maakt gebruik van het meetinstrument Greencalc+ (versie 4.2) om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen, maar nu dit meetinstrument niet meer verder ontwikkeld wordt, overweegt de TU/e om over te stappen op BREEAM-NL Nieuwbouw. BREEAM-NL Nieuwbouw is feitelijk een lijst met meerkeuzevragen aan de hand waarvan de duurzaamheid van een gebouw in een numerieke score kan worden uitgedrukt.
Tegen deze achtergrond is de doelstelling van dit onderzoek als volgt:
Achterhalen wat de BREEAM-NL In-Use nulmetingscore is voor één gebouw uit de TU/e vastgoedportefeuille, een vervolgproces opstellen voor het op ambitieniveau brengen van de nulmetingscore en het monitoren van het behaalde nulmeting kwalificatie score in de exploitatiefase (beheer- en onderhoudsfase).

Daarnaast moet worden vastgesteld of er op BREEAM-NL Nieuwbouw moet worden overgestapt.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
Bouwtechnische Bedrijfskunde-Tilburg
PartnersTU/e Dienst Huisvesting
Datum2014-10-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk