De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Flow-cytometrie als screeningsmethode binnen de medische microbiologie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Flow-cytometrie als screeningsmethode binnen de medische microbiologie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Urineweginfecties zijn een van de meest voorkomende infecties in Nederland. In 2003 werden alleen al 642.000 vrouwen door deze infectie getroffen. In datzelfde jaar werden voor mannen 80.000 urineweginfecties gemeld. Deze aantallen hebben als bijkomend gevolg dat een groot aantal aanvragen binnen de Stichting PAMM zijn op urineweginfectie. Voordat van deze onderzoeken de uitslag bekend is zijn ongeveer 2 a 3 dagen verstreken. In vergelijking met moleculaire technieken zoals PCR, waarbij de uitslag binnen 1 dag bekend is, is dit lang. Om het proces van de determinatie te versnellen en de werkdruk te verlagen wordt tijdens dit afstudeeronderzoek de mogelijkheid onderzocht om de Sysmex UF-1000i flow cytometer als screeningsmethode te gebruiken. Naast het urineonderzoek werd tijdens deze afstudeerperiode onderzocht of de UF-1000i kan worden gebruikt bij de screening van andere vloeibare materialen zoals pleuravocht, acsitesvocht en ESwab materialen. Een van de mogelijk bijkomende effecten van dit onderzoek, als de screening mogelijk blijkt te zijn, is het verminderen van het antibioticagebruik in Nederland. Door urines te screenen voordat een patiënt antibiotica gebruikt, kan worden voorkomen dat mensen die wel klachten hebben maar geen urineweginfectie onnodig antibiotica gaan gebruiken.
Tijdens het onderzoek zijn 1000 urines gebruikt van het klinisch chemisch laboratorium van het Maxima Medisch Centrum. Deze urines werden steriel gesplitst en een deel werd middels de UF-1000i flow cytometer gemeten. Het tweede deel van de urine werd gebruikt voor een Gramkleuring, het beënten van een Brilliance UTI Clarity agar en een CAP agar. Het onderzoek werd dubbel blind uitgevoerd om de resultaten te waarborgen. Bij het onderzoek met de andere vloeibare materialen werden de materialen volgens de SOP verwerkt en werd 1 ml gebruikt voor de bepaling middels de UF-1000i.
Na verwerking van de data van het urineonderzoek bleek dat de cutoff waarde van 39 bacteriën/µl het meest geschikt is voor de screeningsmethode. Deze cutoff waarde kan een maximale besparing opleveren van 31% van de urines die gekweekt moeten worden. Uit de data is ook getracht een voorspelling te doen over de Gramsoort van de aangetroffen bacterie. Dit bleek met een juistheid van 64,51% niet betrouwbaar te zijn. De mogelijkheid om met dezelfde cutoff waarde als voor de Gramsoort de morfologie te bepalen bleek een juistheid te vertonen van 55,79%. Werd dit visueel gedaan door middel van beoordeling van de slope, dan werd een juistheid van 78,45% bereikt.
Vanuit het onderzoek waarbij andere vloeibare materialen werden gescreend kunnen op dit moment nog geen definitieve conclusies worden getrokken. De hoeveelheid materialen is dusdanig laag dat hiervoor eerst meer onderzoek nodig is. Wel kan worden gesteld dat een verband aanwezig is tussen de hoeveelheid gekweekte bacteriën en de hoeveelheid gemeten bacteriën door de UF-1000i.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de Sysmex UF-1000i geschikt is als screeningsmethode voor urines en mogelijk voor andere vloeibare materialen. Door zaken zoals opschaling kan het proces mogelijk verbeterd worden en een toegevoegde waarde hebben in de bestrijding van antibiotica resistentie.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersStichting PAMM; Veldhoven
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk