De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoeksrapport WIOH : Afstudeerproject Praktijkschool Breda

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoeksrapport WIOH : Afstudeerproject Praktijkschool Breda

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit hoofdstuk geeft een korte samenvatting van het uitgevoerde onderzoek. De opzet, doelstelling, methode en resultaten worden kort weergegeven.

Dit onderzoeksrapport is geschreven voor docenten en directie van Praktijkschool Breda (PSB). Kinderen in de leeftijdscategorie 12 tot en met 18 jaar komen in aanmerking voor praktijkonderwijs wanneer zij hiervoor een PRO indicatie hebben. Praktijkschool Breda heeft een zelf ontwikkeld vakgebied: 'Werken in en om het huis', afgekort WIOH. Dit vakgebied is zes jaar geleden opgezet door directie en medewerkers van Praktijkschool Breda. Het is bedoeld om de zelfredzaamheid van leerlingen uit de eerste en tweede klas te vergroten. Door het ontbreken van rust en structuur wordt dit doel nu niet gehaald. In opdracht van Praktijkschool Breda deden wij onderzoek naar de problemen die docenten en leerlingen ervaren. Dit met als doel de problemen in kaart te brengen. Daarnaast inventariseerden wij de wensen en behoeften van docenten en leerlingen om dit vakgebied te verbeteren. De docenten gaven aan structuur en rust binnen WIOH te willen waarborgen. Naar aanleiding van het onderzoek schreven we voor de docenten een handleiding die helpt het doel te realiseren.

Door het afnemen van interviews, enquêtes en het raadplegen van vakliteratuur zijn de huidige problemen gesignaleerd en is de gewenste situatie in kaart gebracht. In het onderzoeksrapport is terug te zien wat de huidige en gewenste situatie is met betrekking tot het vakgebied en de doelgroep. Het rapport wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen voor de gewenste vormgeving van de handleiding. Op basis van uitkomsten van de deelvragen, geeft deze handleiding richtlijnen aan docenten om binnen WIOH meer rust en structuur te brengen. We willen benadrukken dat het in de handleiding gaat om richtlijnen.

De doelstelling van dit onderzoek is: De huidige en gewenste situatie van het vakgebied 'Werken in en om huis' in kaart brengen. Ons eindproduct is een handleiding die docenten richtlijnen geeft waarmee zij structuur en rust binnen het vakgebied WIOH kunnen waarborgen.

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat docenten problemen ondervinden met de ruimtes waarin zij werken. Daarnaast geven zij aan niet te beschikken over de lesmaterialen die zij nodig hebben om met leerlingen optimaal te werken aan hun zelfredzaamheid. Denk hierbij aan praktische materialen zoals als een schroevendraaier, maar ook het aantal opdrachten dat beschikbaar is voor de leerlingen. Docenten hebben bovendien behoefte aan structurering van de lessen. Zij hebben verder behoefte aan ondersteuning in de manier van begeleiden, belonen straffen en pedagogische handvatten.

Uitgaand van diverse leertheorieën wordt er invulling gegeven aan de vormgeving van WIOH en het stimuleren van de zelfredzaamheid van de leerlingen. Door teleurstellende resultaten heeft het vakgebied WIOH echter een wat slechte naam gekregen. Wij adviseren dan ook de naam van het vak te veranderen in LIOH; 'leven in en om het huis'. Met deze nieuwe naam beslaat het vakgebied tevens een breder vlak.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnersPraktijkschool Breda, Breda
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk