De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rekenen en Taal: Wel of Geen Verhaal?

Een onderzoek naar de invloed van taal op de rekenresultaten.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Rekenen en Taal: Wel of Geen Verhaal?

Een onderzoek naar de invloed van taal op de rekenresultaten.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds de invoering van het realistisch rekenonderwijs is er een toename te zien van de hoeveelheid taal in het rekenonderwijs. Er worden meer talige contextsommen aangeboden dan voorheen. Op dit moment is er een discussie gaande over welke didactiek beter is, ofwel de realistische rekendidactiek of de mechanistische rekendidactiek. De meningen zijn hierover nog sterk verdeeld.
In de praktijk is een daling van de rekenresultaten zichtbaar in de overgang van groep 3 naar groep 4. In dit onderzoek wordt bekeken of de toenemende hoeveelheid taal in het rekenonderwijs een oorzaak is van deze daling.
Uit de literatuur en een vooronderzoek blijkt dat de taal wel degelijk een invloed heeft op de rekenresultaten. Het begrijpen van contextopgaven speelt hierin een belangrijke rol. De literatuurstudie en het vooronderzoek hebben er toe geleid een methode te testen, waarbij de leerlingen contextopgaven beter leren begrijpen en zelfstandig op kunnen lossen om zo de invloed van de taal op de rekenresultaten te verminderen.
Op de onderzoeksschool in een groep 4 zijn dagelijks contextopgaven besproken met behulp van de 'vogeltjesmethode', een nieuw ontworpen versie van de bestaande Beertjesmethode van Meichenbaum. Het bespreken van contextopgaven is een belangrijk onderdeel van de methode, omdat dit zorgt voor meer inzicht. Door het dagelijks bespreken volgens steeds dezelfde stappen van de 'vogeltjesmethode' leren de leerlingen de methode ook zelfstandig toe te passen.
Om de resultaten van het onderzoek goed te kunnen meten is gebruik gemaakt van een oudere versie van de Cito Rekenen-Wiskunde Midden 4. Uit de resultaten blijkt dat het dagelijks bespreken van contextopgaven met behulp van de 'vogeltjesmethode' een positief effect heeft op de rekenresultaten. Er is sprake van een positieve significante toename.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnerBasisschool Mariadonk te Zegge
Datum2012-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk