De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vele handen maken licht werk?!

Een onderzoek naar de inzet van vrijwilligers door ambulant begeleiders 10 voor Toekomst Dordrecht in de begeleiding aan multiprobleemgezinnen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vele handen maken licht werk?!

Een onderzoek naar de inzet van vrijwilligers door ambulant begeleiders 10 voor Toekomst Dordrecht in de begeleiding aan multiprobleemgezinnen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De ambulant begeleiders 10 voor Toekomst (10vT) Dordrecht merken dat de financiering van de geleverde zorg op basis van een indicatie Wet maatschappelijke opvang (Wmo) verandert. Er worden minder begeleidingsuren geïndiceerd door de gemeenten. Daardoor worden de begeleidingstrajecten kleiner en korter en wordt het Leger des Heils voor het doel gesteld om een maximaal resultaat te behalen met minimale inzet van financiële middelen. Mogelijk kan de inzet van informele zorg een middel zijn om aan te sluiten bij deze veranderingen.
Op basis van de Wmo en het beleid van het Leger des Heils wordt er aangestuurd op de inzet van informele zorg. Het is de verwachting dat de inzet van vrijwilligers stijgt. Er spelen echter vragen bij de ambulant begeleiders rondom de inzet van vrijwilligers. Daarom heeft het Leger des Heils Zuidwest Nederland (ZWN) opdracht gegeven om nader onderzoek te doen in de periode februari 2016 tot en met juni 2016. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de afstudeeropdracht van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Avans Hogeschool Breda. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in op welke wijze de ambulant begeleiders 10vT vrijwilligers kunnen inzetten in het begeleidingstraject van multiprobleemgezinnen, om zo aan te sluiten bij de inkrimping van de indicaties als gevolg van de transformatie van de Wmo. Tijdens het onderzoek staat deze vraag centraal: op welke wijze kunnen de ambulant begeleiders 10 voor Toekomst Dordrecht vrijwilligers inzetten in het begeleidingstraject voor multiprobleemgezinnen, om in te spelen op het inkrimpen van de indicaties vanuit de Wmo?
Om hier antwoord op te kunnen geven is er een praktijkgericht kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Er is een groepsinterview afgenomen met vier ambulant begeleiders 10vT Dordrecht en er zijn vier multiprobleemgezinnen geïnterviewd middels een halfgestructureerd interview. Ook is de vrijwilligerscoördinator van het Leger des Heils ZWN bij het onderzoek betrokken en is er literatuurstudie verricht. De interviews zijn verbatum uitgewerkt en met de verkregen literatuur gecodeerd.
Op basis van de resultaten is er geconcludeerd dat zowel de ambulant begeleiders als de multiprobleemgezinnen meerwaardes benoemen voor de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen zowel een aanvulling zijn op het bestaande werk als taken overnemen van de ambulant begeleiders. De taken die zij over kunnen nemen van de ambulant begeleider zijn voornamelijk gericht op hulp bij financiën, hulp bij praktische zaken, meegaan naar instanties en sociaal emotionele steun. Hierdoor is taakverlichting van de ambulant begeleider mogelijk om zo in te spelen op de inkrimping van de indicaties vanuit de Wmo. De ambulant begeleider mist wel duidelijkheid over de werving en selectie, begeleiding, deskundigheidsbevordering en waardering van de vrijwilliger en er is onvoldoende zicht op de beschikbaarheid en vindplaats van vrijwilligers. Ambulant begeleiders zouden de mogelijkheid om vrijwilligers in te zetten eerder in het begeleidingstraject van multiprobleemgezinnen kunnen benoemen. Investering in de klik tussen de vrijwilliger en het gezin is van belang voor de gezinnen. Overleg en een duidelijke taakverdeling tussen vrijwilliger en begeleiders is noodzakelijk evenals begeleiding van de vrijwilliger. Er kan bij de inzet van vrijwilligers meer rekening gehouden worden met de motivatie van de vrijwilliger om beter op de vrijwilliger aan te kunnen sluiten qua waardering en begeleiding.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening-Breda
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnersStichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Zuidwest Nederland.
Datum2016-05-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk