De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoogbegaafdheid

De weg naar intrinsieke motivatie en zelfontplooiing.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoogbegaafdheid

De weg naar intrinsieke motivatie en zelfontplooiing.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In samenwerking met basisschool *, kenniscentrum voor meer- en hoogbegaafdheid * en 'Avans' Hogeschool te Breda is een onderzoek uitgevoerd.

De aandacht voor cognitief talent is de afgelopen jaren toegenomen in het onderwijs. Basisschool * heeft een hoog percentage hoogbegaafde kinderen. Zij richten zich in samenwerking met * op de bovengemiddelde kinderen uit de midden- en bovenbouw. In de onderbouw ziet basisschool * ook symptomen van demotivatie en onderpresteren. De uitdaging was te onderzoeken hoe de school deze kinderen beter zou kunnen motiveren. Op basis van wetenschappelijke literatuur, visies van experts uit de praktijk en door eigen creativiteit is een 'theorie' tot stand gekomen.

Het onderzoek was erop gericht te toetsen in hoeverre de benaderingswijze van Dweck (2006) ervoor zou zorgen dat hoogbegaafde kinderen uit de onderbouw van een fixed mindset naar een growth mindset konden komen. Het doel was de kinderen meer zelfvertrouwen te geven, zodat de intrinsieke motivatie om zich te ontwikkelen zou kunnen terugkeren. Om dit te bereiken zijn de kinderen voorgesteld aan de karakters Fixie en Growie. Deze karakters hebben geholpen de kinderen op een andere manier te laten kijken naar hun cognitieve vaardigheden.

Er is een actie-onderzoek uitgevoerd. Er is een voormeting verricht, de innovatieve oplossing is uitgevoerd en tot slot is dezelfde test als nameting afgenomen. Het resultaat is eenduidig. Het kind waarbij de innovatie is getest heeft bij de nameting een growth mindset. Dit in tegenstelling tot de voormeting, waarbij het kind nog een fixed mindset had. De manier van benaderen heeft een positieve invloed gehad op het zelfvertrouwen en de intrinsieke motivatie van het kind. Het kind gaat uitdagingen aan en zet door op moeilijke momenten. Uit vervolgonderzoek bij meerdere kinderen zal moeten blijken in hoeverre de verwachte innovatie betrouwbaar blijkt te zijn en resultaten hetzelfde beeld opleveren.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk