De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herconstrueren dak Ireen Wust ijsbaan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Herconstrueren dak Ireen Wust ijsbaan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor dit project zijn 2 verschillende constructie varianten bekeken:
VARIANT A:
Toestemmingsformulier versie 3.1 ( januari 2009)
datum 31 maart 2009
pagina 2 van 2
Bij variant A zijn er grote delen van de constructie behouden kunnen blijven, echter
waar er aanpassingen in de constructie moeten komen zijn dit wel ingrijpende
veranderingen. Zo zal bij de helft van de spanten, welke nu door een kolom worden
ondersteund, het buitenste gedeelte van het vakwerk geheel vervangen moeten
worden. Dit komt omdat is gebleken dat er een te grote drukkracht in de regels van
het vakwerk zou komen. De bijbehorende kolommen zullen eveneens geheel
vervangen worden door langere kolommen. Deze langere kolommen worden door een
grotere drukkracht belast worden, waardoor er knikproblemen op konden gaan
treden. Door windzuiging in de meest extreme toestand zal het dak op willen gaan
waaien, hierdoor worden de onderregels, welke normaal gesproken enkel op trek
belast worden, op druk belast. Deze drukkracht zou er voor zorgen dat deze liggers
zouden gaan kippen.
In onze ambitie hebben wij aangegeven dat wij van de baan in Tilburg een baan
willen maken welke kan concurreren met een baan als Thialf. Om dit uiteindelijk
optimaal te kunnen doen is een geconditioneerde hal een must, vanwege dit feit en de
oplossing op bouwtechnisch vlak komt er een geïsoleerd dak op de hal.
Doordat in de nieuwe situatie tuien zijn aangebracht ter plaatsen van de kolommen
(binnenring) zijn de 2 scharnier steunpunten veranderd in verende steunpunten. Wat
als gevolg heeft dat het spant meer door gaat buigen.
VARIANT B
Een tegenhanger van variant A is in deze variant bekeken. Hierbij is er een geheel
nieuwe kap over de ijsbaan en commerciële ruimten geconstrueerd. In het verslag
'varianten studie' is besloten dat er gekeken wordt naar een ruimtelijke vakwerkboog.
Om de ronding van de boog te benadrukken zijn zoveel mogelijk elementen van de
boog als ronde buizen uitgevoerd. Bij de gordingen is hier echter van af geweken, dit
element krijgt verhoudingsgewijs zoveel kracht in zich dat het niet realistisch zou zijn
om deze als ronde buizen uit te voeren. Hier is dan ook gekozen voor een rechthoekig
buisprofiel.
De bogen zijn in combinatie met de steunberen waarop zij steunen in hun eigen vlak
stabiel. Loodrecht hierop diende er echter nog een oplossing bedacht worden, deze is
verkregen door gebruik te maken van windverbanden in het dak, en windbokken in de
gevel. De bekeken dakconstructie zal de huidige ijsbaan met benodigde ruimten en
commerciële ruimte overdekken.
Bij deze variant is enkel de dakconstructie constructief bekeken, en zijn de betonnen
steunberen enkel bekeken hoe deze uitgevoed kunnen worden. Er is slechts
aangegeven wat de minimaal benodigde doorsnede van het beton is puur om de
extreme drukkracht uit het dak op te vangen. Deze kracht zal echter ook voor
momenten in de steunberen zorgen.
Deze variant gaat over een ontwerp waarbij het "bestaande dak behouden" centraal
staat. De berekeningen en ontwerpen zijn ook gekoppeld aan deze variant.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk