De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herinrichting Hapsebaan/Heerstraat te Cuijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Herinrichting Hapsebaan/Heerstraat te Cuijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het in het Noord-Oosten van Brabant gelegen Cuijk is al jaren bekend als "Cuijk aan de Maas". Van oudsher is er ook altijd een rechtstreekse, fysieke verbinding met de Maas geweest, maar door de aanleg van een dijk is in de jaren 50 van de vorige eeuw Cuijk als het ware afgesneden van het water, mede doordat op die dijk een drukke weg is aangelegd. De gemeente Cuijk heeft in de 70'er jaren tevergeefs geprobeerd om deze barrière te doorbreken.

Nu, anno 2005, is een groots plan gemaakt om de visuele verbinding van Cuijk met de Maas te herstellen. Om dit te verwezenlijken dient de belangrijkste verkeersader door Cuijk, de Maasboulevard, welke nu over de dijk loopt afgesloten te worden voor het doorgaande verkeer. Dit brengt verkeerstechnische problemen met zich mee welke opgelost dienen te worden.

Doordat de doorgaande weg omgelegd wordt van de Maasboulevard naar de Hapsebaan voldoen de oude kruispunten, die in het nieuwe tracé worden opgenomen niet meer aan de eisen van Duurzaam Veilig Verkeer. Om dit op te lossen moeten dus twee nieuwe kruispunten ontworpen worden om het verkeer ook in de toekomst op een veilige manier te kunnen ontsluiten.

Er is een inventarisatie van alle verkeerskundige aspecten gemaakt. Vervolgens is in kaart gebracht hoe de huidige verkeersstructuur eruit ziet, de verkeerstechnische aspecten, de samenstelling van het verkeer en de verkeersintensiteiten zijn in beeld gebracht.

Om tot goede oplossingen te kunnen komen voor het ontwerp van beide kruispunten zijn verschillende varianten opgesteld. Zo zijn voor het kruispunt Hapsebaan-Grotestraat-Hagelkruis drie varianten vergeleken. Een kruispunt geregeld door een VRI, een rotonde en een ongelijkvloers kruispunt. Om tussen deze drie varianten een goede afweging te kunnen maken is een multicriteria-analyse opgesteld. Vooral op de punten verkeersveiligheid en uniformiteit scoort de rotondevariant erg goed, waardoor hierop de uiteindelijke keuze valt. Vanwege de eis om "Duurzaam Veilig" te ontwerpen heeft verkeersveiligheid als belangrijkste criterium meegewogen.

Vervolgens is voor de rotonde is een afweging gemaakt tussen verschillende verhardingsconstructies. Zo zijn elementenverharding, asfaltverharding en betonverharding met elkaar vergeleken. De asfaltconstructie komt uit de multicriteria-analyse als beste alternatief naar voren. Dit komt omdat de aanlegkosten een belangrijke rol spelen. Zouden deze kosten een lagere waardering krijgen dan zou de betonnen constructie al snel de voorkeur krijgen. Omdat de gemeente de kosten voor de aanleg laag wil houden word dus in het ontwerp asfalt gebruikt als verharding voor de rotonde.

Ook voor het kruispunt Hapsebaan-Maasboulevard-Heerstraat zijn verschillende varianten opgesteld en eveneens tegen elkaar afgewogen in een multicriteria-analyse. Hierbij zijn wegbeeld, rotonde en compact tegen elkaar afgewogen. Omdat de doorgaande route goed geaccentueerd moet worden scoren de varianten wegbeeld en compact erg goed op dat punt. In combinatie met verkeersveiligheid en herkenbaarheid komt de variant met het beste wegbeeld als uiteindelijke voorkeursvariant uit de analyse. Deze variant is in het voorontwerp uitgewerkt.

Om tijdens de werkzaamheden het verkeer in goede banen te leiden is tot slot een faserings- en omleidingsplan opgesteld. Hierin is beschreven in welke fases het werk gemaakt kan worden en welke routes het verkeer dient te volgen tijdens de verschillende fases. Dit plan is opgesteld vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. Zonder omleidingen en faseringen zal het verkeer een chaos worden waardoor de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers in gevaar kan komen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingABCT Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek
PartnerTauw BV
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk