De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De succesvolle overstap? : De overstap van onderwijs op een civiele jeugdinstelling, naar het reguliere MBO.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De succesvolle overstap? : De overstap van onderwijs op een civiele jeugdinstelling, naar het reguliere MBO.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Regelmatig verschijnen er berichten in de media over schooluitval, zo wil de Rijksoverheid de schooluitval van 71.000 jongeren in 2002 halveren tot hooguit 35.000 in 2012. In 2016 moet dat aantal zijn teruggebracht tot maximaal 25.000. (Rijksoverheid, z.d.) Daarnaast werd ook door de gezinsvoogden van Bureau Jeugdzorg Breda opgemerkt dat jongeren uitvallen op school, en dan met name jongeren die in een civiele jeugdinstelling hebben gezeten en daar ook onderwijs hebben gevolgd. Wanneer deze jongeren de overstap maken naar het reguliere MBO onderwijs vallen zij vaak uit. Ons kwalitatief onderzoek is dan ook gericht op deze jongeren (voor uitleg zie het hoofdstuk theoretische en methodische onderbouwing).

We hebben onderzocht welke bestaande modules en methodes van zorgaanbieders en scholen in de regio Breda (zonodig in aangepaste vorm) ingezet kunnen worden om enerzijds samenwerking tussen zorgaanbieders, scholen en gezinsvoogden te verbeteren en anderzijds de uitval onder jongeren, die de overstap van onderwijs binnen een civiele jeugdinstelling naar het reguliere MBO onderwijs, te verminderen.

Om een beeld te kunnen schetsen voor bovenstaande vraagstelling hebben we ons verdiept in de mogelijke oorzaken van schooluitval, de huidige middelen en methoden van de civiele jeugdinstellingen en MBO scholen, de middelen en methoden van Bureau Jeugdzorg en zorgaanbieders passend bij deze doelgroep en de middelen en methoden van het reguliere en leerwegondersteunend onderwijs. Hiervoor hebben we door middel van semi gestructureerde interviews met professionals en door het bestuderen van literatuur een beeld gekregen over de huidige stand van zaken (voor uitleg zie het hoofdstuk theoretische en methodische onderbouwing).

Jongeren kunnen het hele jaar door uitstromen uit een civiele jeugdinstelling en dus de school hier verlaten. Het probleem is echter dat jongeren vaak alleen in september weer kunnen instromen op een reguliere school. Deze scholen bieden ook geen mogelijkheden tot overbrugging in de vorm van bijvoorbeeld een dagbesteding. Hierdoor missen jongeren de nodige dagstructuur.

Daarnaast is ook gebleken dat er geen concrete methodes en/of modules zijn die gevolgd worden wanneer een jongere de overstap gaat maken van onderwijs binnen een civiele instelling naar het reguliere MBO. Zowel Bureau Jeugdzorg als de civiele jeugdinstellingen hebben geen vast plan wanneer een jongere deze overstap maakt. Echter door ons ook te richten op het reguliere- en leerwegondersteunend onderwijs zijn wij bij de transfercoach uitgekomen. Het antwoord op onze centrale vraagstelling is dan ook; de transfercoach in aangepaste vorm. Deze staat beschreven in de conclusie en in onze aanbevelingen. Een grote aanpassing is dat de transfercoach een meer algemene taak krijgt.

Daarnaast is er een product ontwikkeld voor gezinsvoogden, transfercoaches en andere betrokken hulpverleners waarin in een schema duidelijk staat weergegeven wanneer de Transfercoach bij de jongere is betrokken.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnersBureau Jeugdzorg, Breda
Datum2012-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk