De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar de opvattingen over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van jongeren van twaalf tot en met veertien jaar in de residentiële jeugdzorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek naar de opvattingen over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van jongeren van twaalf tot en met veertien jaar in de residentiële jeugdzorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het laatste decennium zijn er meerdere ernstige verhalen in het nieuws gekomen over seksueel misbruik van kwetsbare kinderen die eigenlijk juist extra beschermd hadden moeten worden. Dat hier iets aan gedaan moet worden blijkt uit de cijfers van het onderzoek uitgevoerd door Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2014). In dit rapport wordt geconcludeerd dat op jaarbasis naar schatting 62.000 kinderen voor het eerst slachtoffer worden van seksueel geweld. Het blijkt dat er een aantal risicovolle omgevingen bestaat waarin kinderen een groter risico lopen om slachtoffer te worden van seksueel geweld. Dit gaat voornamelijk om situaties waarin de afhankelijkheid van een kind ten aanzien van een volwassene relatief groot is. Denk hierbij aan de kinderopvang, een internaat, de pleegzorg of jeugdzorginstellingen (Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, 2014).
Uit het rapport van de commissie-Samson (2012) blijkt dat kinderen in residentiële jeugdzorginstellingen in het jaar 2009 zelfs twee keer zo vaak misbruikt zijn als thuiswonende kinderen in datzelfde jaar. Deze commissie heeft een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar seksueel misbruik in zowel de jeugdzorg als de pleegzorg. Een belangrijke constatering uit het onderzoek is dat er omtrent seksueel gedrag nog steeds taboes bestaan, veelal sluit men dan ook de ogen voor seksueel misbruik. Daarnaast is de handelingsverlegenheid van professionals omtrent dit onderwerp groot. Daarom pleit de commissie-Samson voor een professionalisering van de sector ten aanzien van het begrip seksualiteit. Het is daarbij van belang dat er open over het onderwerp gesproken kan worden. Dit bespreekbaar maken dient zowel te gebeuren tussen collega’s onderling, als met de jongeren zelf. De commissie refereert hierbij naar het bestaande Vlaggensysteem, waardoor middels het voorleggen van stellingen en casussen over seksualiteit de bespreekbaarheid van dit onderwerp vergroot kan worden (Commissie-Samson, 2012).
Zoals eerder beschreven, is het bestaande Vlaggensysteem gericht op jongeren in het algemeen. Maar aangezien jongeren in de residentiële jeugdzorg een vergroot risico lopen om slachtoffer te worden van seksueel misbruik wordt het van belang geacht om dit huidige Vlaggensysteem door te ontwikkelen naar de specifieke context van de residentiële jeugdzorg.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnersTNO
Datum2015-06-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk