De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Loodsen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

September 2012 zijn wij (Sjef Keeris & Michelle van der Cammen) begonnen met het schrijven van een scriptie, destijds onafhankelijk van elkaar. Sjef schreef een thesis over het verband tussen architectuur, cultuur en locatie, en Michelle over de clash tussen Maya architectuur en moderne architectuur, waartussen cultureel een wereld van verschil in zit. De leidraad voor ons afstuderen zou dus de uitheemse cultuur worden in samenspraak met de autochtone. Onze architectuur moest hiertussen de lijm vormen.
De doelgroep voor deze casus werden de Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten. Het hedendaagse stigma rondom de werknemers heeft voor en vicieuze cirkel gezorgd die de verschillende bevolkingen enkel verder uit elkaar drijft, ons ontwerp speelt daarentegen in op de integratie van de groep migranten en de maatschappelijke inpassing ervan. Het belangrijkste doel van onze ontwerpopgave is dus de wisselwerking tussen migrant en autochtoon in gang zetten.
Om dit te bewerkstelligen zijn we op zoek gegaan naar een in het oog springende locatie, die werd gevonden in drie havenloodsen in de Piushaven in Tilburg. De locatie op de hoek van de Piushaven en de Barkstraat is vanuit het centrum gezien het gezicht van de haven, het was ons doel om hier een aantrekkelijke en levendige eye-catcher van te maken. Hiervoor zijn we op zoek gegaan naar de balans of juist het contrast tussen de bestaande omgeving en cultuur, en het nieuwe. De contrasten tussen migrant en autochtoon, oude en moderne industrie, verleden en toekomst werden de concepten voor het ontwerp. Het doel van deze contrasten is dat ze elkaar in een beter daglicht plaatsen. Zoals de groep migranten en de autochtone bevolking ook veel voor elkaar betekenen.
Naar aanleiding van allerlei analyses, vooronderzoeken en voorontwerpen is een industrieel uiterlijk met slanke torens naar voren gekomen. De torens, vervaardigd middels een staalconstructie, staan symbool voor de moderne industrie, in contrast met de massiviteit en de oude industrie van de bestaande loodsen. Het doel van ons ontwerp is om de migranten op een passende manier bij de Nederlandse samenleving te brengen, zonder ze in het diepe te gooien. Een van de maatregelen die we hiervoor hebben genomen is het beperken van de privéruimte van de migranten. De torens, waar de privégedeeltes zich bevinden, herbergen daarom enkel de functie van slaapruimte en badkamer. Dit kleine plan van eisen resulteert in kleine vloeroppervlaktes wat goed past bij het concept om de slanke industriële torens te vervaardigen.
Het doel van het minimaliseren van de functies in de torens is het verplaatsen van de verblijfsruimte en leefruimte naar de loodsen op de begane grond, om zo de migranten dichter bij de Nederlandse gemeenschap te brengen
Bij het indelen van de de bestaande loodsenhebben we een analyse gemaakt van Lina Bobardi’s Secs Pompeia. Daaruit hebben we geconcludeerd dat het vaak beter is om niet direct een vaste functie te scheppen maar de gebruikers van je ruimte vrij te laten en hun de mogelijkheid tot initiatief en profilering geven. We hebben hierbij als ontwerpers de rol om activiteiten te suggereren en mogelijkheden te bieden. Deze visie speelt in ons project ook een belangrijke rol om overlast tussen de bevolkingsgroepen te voorkomen.
Uit de actualiteiten blijkt dat de arbeidsmigranten waar wij voor bouwen vaak voor overlast en ongewenste omstandigheden zorgen, in onze ogen komt dat door een gebrek aan vrijheid en profileringruimte. Vaak wordt van de migranten verwacht zat men zich bijna moeiteloos aanpast aan de Nederlandse samenleving, waar hij of zij zich maar tijdelijk in begeeft. Dat is in onze ogen niet haalbaar, en voor de migranten zeer lastig en niet wenselijk. Daarom geven wij aan huis gebonden ruimte waarin de migranten zich kunnen profileren. Deze ruimte zit dus in de loodsen. Naast het voorkomen van overlast door het geven van deze ‘vrije ruimte’ hebben we er ervoor gekozen om de loodsen ook openbaar toegankelijk te maken voor de rest van de omgeving. De vrijheid in activiteiten die hier plaats kunnen vinden zijn dus de verbindingen tussen de verschillende culturele groepen.
De afwisseling aan activiteiten die hierdoor zal ontstaan draagt ook bij aan de toegankelijkheid van het ontwerp. Het laat zien dat er voor iedereen wel iets te doen of te zien is, maar doordat de functies niet van elkaar zijn gescheiden vormen de gebruikers samen een levendig gezicht van de Piushaven.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
AfstudeerorganisatieJMW architectenburo
Datum2014-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk