De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beter zonder dwang

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Beter zonder dwang

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit onderzoek is gebleken dat Nederland binnen Europa het land is wat het meest separeert. De overheid heeft daarom subsidies verstrekt om een landelijk project op te starten 'Terugdringen van Dwang en Drang'. Vanuit dit landelijke project zijn nieuwe interventies aangedragen, namelijk het gebruik van High Care zorg en Comfort Rooms. High Care zorg betekend intensieve één op één begeleiding binnen een aparte unit. De Comfort room is een rustgevende ruimte die een huiselijke sfeer uitstraalt door rustgevende elementen. De cliënt verblijft hier over het algemeen alleen, er kan wel om nabijheid gevraagd worden.
Herlaarhof, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie heeft de volgende onderzoeksvraag aan de onderzoekers gesteld: 'Welke betekenissen kunnen High Care zorg en Comfort Rooms hebben binnen de (kinder- en) jeugdpsychiatrie Herlaarhof in het kader van het bevorderen van de-escalatie en preventie en het verminderen van dwang en drang?' Deze vraag is vooral gericht op de
Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) afdeling Duiventil.

Dwang heeft alles te maken met macht en komt in alle geledingen van de geestelijke gezondheidszorg voor, zo ook binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Echter is het belangrijk te weten dat er een wezenlijk verschil zit tussen de kinder- en jeugd en tussen de volwassen psychiatrie. Dit verschil heeft alles te maken met de levensfase van de cliënt. Binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie loopt namelijk de discussie 'wanneer ben je aan het opvoeden?' en 'wanneer maak je gebruik van dwang en drang?'

Naast een literatuuronderzoek, is praktijkonderzoek verricht binnen acht verschillende instellingen in Nederland zowel in de kinder- en jeugdpsychiatrie als de volwassen psychiatrie. Binnen deze instellingen zijn interviews afgenomen. Drie van deze instellingen werkte met High Care zorg en vijf instellingen met de Comfort Room. High Care zorg blijkt een stuk minder vaak gebruikt te worden waardoor er meer instellingen zijn bezocht die gebruiken maken van de Comfort Room.

Concluderend uit dit onderzoek kan gesteld worden dat het concept High Care zorg en Comfort Rooms zowel past binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie als de volwassen psychiatrie.
Vanuit de literatuur en vernieuwde veldnormen voor High Care zorg en Comfort Room richt de geestelijke gezondheidszorg Nederland zich vooral op de volwassen psychiatrie. Dit betekend dat er binnen de kinder- en jeugd een aantal aanpassingen gedaan moeten worden als er gekeken wordt naar de methodieken die achter het werken met deze interventies zitten. Binnen de volwassen psychiatrie wordt er in combinatie met High Care zorg en Comfort Rooms gesproken over een gelijkwaardige bejegening en de inzet van ervaringsdeskundigen. Binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie is een gelijkwaardige benadering niet mogelijk, kinderen en jeugd staan niet gelijk aan de hulpverleners, daarnaast ligt er nog een zekere opvoedingstaak. Ook het werken met ervaringsdeskundigen past niet binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Er wordt wel gebruik gemaakt van de ouders en hun ervaringen.

De onderzoekers bevelen Herlaarhof, afdeling Duiventil het volgende aan: Binnen afdeling Duiventil wordt er gewerkt met een aparte intensive care unit, ook wel High Care unit genoemd. Deze intensive care unit is verouderd ten aanzien van de nieuwe veldnormen en zal opgefrist moeten worden.
Tevens bevelen de onderzoekers aan een Comfort Room te realiseren. Uit onderzoek komt naar voren dat High Care zorg goed gecombineerd kan worden met de Comfort Room. Dit om zorg te kunnen bieden van oplopende intensiteit. Een Comfort Room kan gerealiseerd worden in een slaapkamer. Het voornaamste is een kamer dichtbij kantoor zodat er ten aller tijde nabijheid/veiligheid geboden kan worden. Mogelijk zou een Comfort Room ook gerealiseerd kunnen worden binnen de intensive care unit waar twee slaapkamers geplaatst zijn en over het algemeen van één slaapkamer tegelijk gebruik wordt gemaakt.
Door aanbevelingen van de onderzoekers op te volgen zal naar verwachting de visie van het probleem wat ten grondslag ligt aan de onderzoeksvraag behaald worden. Namelijk terugdringen van dwang en drang maatregelen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnerCentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof
Datum2010-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk