De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Passief Renoveren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Passief Renoveren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het afstudeeronderzoek 'Passief Renoveren' is verricht in het kader van het bij DHV lopende
onderzoek naar vergaande energiebesparing bij bestaande bouw, genaamd Rigoureus.
Hierin worden een aantal concepten ontwikkeld om via renovatie een maximale
energiebesparing te behalen. Een van deze concepten is het renoveren volgens het
passiefhuis-concept. Dit concept wordt uitgewerkt in dit onderzoek.
De probleemstelling is als volgt:
Welke maatregelen van het passiefhuis-concept kunnen er genomen worden bij de renovatie
van woningen, die resulteren in een maximale besparing op het gebouwgebonden
energiegebruik?
De bouwkundige maatregelen van het passiefhuis-concept waar in dit onderzoek mee
gewerkt is, zijn:
- Zeer goede thermische isolatie (Rc-waarden van tussen de 6,5 en 10 m2K/W)
- Zeer goede lucht- en kierdichting (0,15 dm3/s/m2)
- Een koudebrugvrije constructie
- Drievoudige beglazing en thermisch onderbroken kozijnen (U-waarde = 0,8 W/m2K)
- Gebalanceerde ventilatie met een hoogrendement warmteterugwinning.
Om tot een antwoord op de probleemstelling te komen worden een aantal stappen gezet.
Allereerst worden 2 referenties gemaakt. Eén voor de huidige situatie, dit betreft een
tussenwoning uit de periode 1946 - 1965. Hieruit wordt de tweede referentie afgeleid,
namelijk een referentie passiefhuis, om een richting te geven aan de doelstelling. Dit
referentie passiefhuis betreft de referentiewoning, met daaraan toegevoegd de genoemde
bouwkundige maatregelen van het passiefhuis-concept.
Aan de hand van deze 2 referenties wordt het energiegebruik van de woning voor en na de
renovatie bepaald. Het energiegebruik wordt bepaald via de EPC-methode en de PHPPmethode.
Door de resultaten uit deze 2 rekenmethodes met elkaar te vergelijken, ontstaat
er inzicht in de mogelijke energiebesparing. Deze energiebesparing bedraagt ongeveer 82%
indien het huishoudelijke energiegebruik niet meegenomen wordt.
Om te bekijken hoe een passiefrenovatie uitgevoerd zou kunnen worden zijn bouwkundige
details gemaakt. Er wordt onderscheid gemaakt in 3 varianten:
Variant 1: Binnenisolatie, het volledige isolatiepakket is aan de binnenzijde van de schil
aangebracht.
Variant 2: Buitenisolatie, het volledige isolatiepakket is aan de buitenzijde van de schil
aangebracht.
Variant 3: Houtskeletbouw-element, de voor- en achtergevel worden volledig vervangen
door een zogenaamde Noorse pui, dit is een houtskeletbouw-element.
De details geven een aantal mogelijke oplossingen voor een passiefrenovatie. Van het
ontwikkelde funderingsdetail worden koudebrugberekeningen gemaakt. Alle varianten
worden bekeken, waarmee het verschil tussen de verschillende methoden van isoleren
inzichtelijk wordt gemaakt.
Als laatste wordt gekeken naar het ventilatiesysteem. Bij een nieuwbouw passiefhuis wordt
standaard een balansventilatiesysteem toegepast. Toepassen van balansventilatie bij
renovatie resulteert in een aantal praktische knelpunten.
De bouwkundige maatregelen zoals deze voor het passiefhuis-concept bepaald zijn kunnen
allen, zij het in specifieke situaties, toegepast worden bij renovatie. Voor het
ventilatiesysteem wordt extra onderzoek aanbevolen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
PartnerDHV B.V. te Eindhoven
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk