De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effects of exercise during adolescence on adult

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Effects of exercise during adolescence on adult

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De huidige levensverwachting is ongeveer 6 jaar langer dan slechts 20 jaar geleden. Een toename van
bedreigingen voor de levenskwaliteit wordt geleverd samen met een langere levensverwachting.
Chronische en neurodegeneratieve aandoeningen zijn de voornamelijkste gezondheidsrisicos die
optreden bij een langere levensverwachting. Voorheen werden deze aandoeningen gerelateerd aan
de oudere bevolking. Echter, vanwege veranderingen in levensstijl waarin voldoende
lichaamsbeweging ontbreekt, treden deze aandoeningen steeds vaker op bij jonge volwassenen.
Studies in laboratorium dieren tonen aan dat regelmatige lichaamsbeweging op volwassen leeftijd
cognitie verbetert en neurale plasticiteit verhoogt. Deze eigenschappen zijn van belang voor de
behandeling van chronische en neurodegeneratieve aandoeningen. De effecten van
lichaamsbeweging tijdens de adolescentie op cognitie en neurale plasticiteit in de volwassenheid zijn
nog onduidelijk. In de huidige studie hadden 10 ratten vrije toegang tot een loopwiel van P28
(adolescentie) voor de gehele experimentele periode, daarnaast bleven nog eens 10 ratten sedentair.
Cognitieve tests zoals ‘open field task’, ‘pattern separation’, ‘novel object recognition (NOR)’, ‘fear
conditioning’ en een ‘elevated plus maze’ werden uitgevoerd na P56 (volwassenheid). Na P77
werden beide groepen werden opgeofferd en de prefrontale cortex, amygdala, de hippocampus en
perifeer weefsel werd verzameld. Analyse van de gedragstesten gaf geen bevorderende effecten van
lichaamsbeweging tijdens adolescentie op cognitie in de volwassenheid. De ‘open field task’ wees op
een afname van de bewegingsactiviteit in de groep met lichaamsbeweging. Zowel cued en
contextuele ‘fear conditioning’ werden geschaad in de running groep. Verdere post mortem
onderzoek moet worden uitgevoerd om de effecten van lichaamsbeweging tijdens adolescentie op
volwassen neurale plasticiteit in de prefrontale cortex, hippocampus en amygdala te onderzoeken.
Deze eigenschappen kunnen worden onderzocht met behulp van RT-qPCR en ‘Western Blots’ met
neurale markers zoals ΔFosB, synapsin en DCX. Bovendien kunnen stress en lichaamsbeweging
gerelateerde effecten op de resterende perifere weefsels worden onderzocht. Een post mortem
analyse van een eerder uitgevoerde gedragstudie naar de effecten van de lichaamsbeweging tijdens
de adolescentie op cognitie in de volwassenheid is ook uitgevoerd. De aanwezigheid van BrdU werd
gekwantificeerd in de dentate gyrus van de hippocampus met behulp van immunohistochemie.
Immunohistochemische analyse indiceerde geen significant verschil in overleving van cellen tussen
beide groepen. Quantificatie van neurale cel overleving door middel van BrdU-NeuN
immunohistochemie was niet beslissend doordat de kleuring en het weefsel van lage kwaliteit was.
Verdere post mortem analyse met verschillende immunohistochemie technieken (met biomarkers
zoals Ki67 en DCX) is nodig om de effecten van vrijwillige uitoefening tijdens de adolescentie te
bepalen op neuronale overleving, neurogenese en synaptische plasticiteit bij volwassen ratten.
Een verklaring van de resultaten van zowel de cognitieve tests en immunohistochemie kan een
plafond effect van neurale plasticiteit tijdens de adolescentie zijn. Studies hebben aangetoond dat
pasgeboren neuronen dezelfde anatomische ruimte innemen in een hogere graad (tot 300%) tijdens
de adolescentie in vergelijking met de volwassenheid. Het verhogen van neurale plasticiteit door
middel van regelmatige lichaamsbeweging tot zover het merkbaar is in de cognitieve tests en
immunohistochemie zou niet mogelijk kunnen zijn, omdat neurale plasticiteit al van een hoog niveau
is tijdens de adolescentie.
In twee korte bijstudies, heb ik geholpen met het analyseren van volwassen hippocampus
neurogenese in TLX knockout muizen met behulp van stereologie. En ik heb geholpen met de
karakterisatie van geschaadde cognitie in een α-synucleïne diermodel van de ziekte van Parkinson.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBiologie en Medisch Laboratoriumonderzoek-Breda
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersUniversity College Cork
Datum2016-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk