De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een kanjer in drama!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een kanjer in drama!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sociale competentie is volgens Joosten (2006) het vermogen om adequaat te handelen in sociale situaties.
De sociale vaardigheden die in de klas van de kinderen worden verwacht, moeten ook terug te zien zijn buiten de klas. Het beschikken over sociale competentie is dus een belangrijke vaardigheid op de basisschool om deze transfer te realiseren. Het onderwijs is daarom van grote invloed op de sociale competentie van kinderen.

Op de school in kwestie wordt de methode 'Kanjertraining' (Weide, 1996) gebruikt. De Kanjertraining is een methode ter bevordering van sociaal gedrag van kinderen. Leerkrachten stuiten op het probleem dat de kinderen de regels van de Kanjertraining in de praktijk niet toepassen.
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is dat de kinderen de sociale vaardigheden die ze bij de Kanjertraining aanleren en oefenen daadwerkelijk gaan toepassen in het dagelijks leven. Daartoe is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Welke factoren leiden ertoe dat de kinderen het gewenste sociale gedrag ook buiten de Kanjertraining (Weide, 1996) toepassen?
Dit onderzoek richt zich op de vraag of drama ertoe kan bijdragen de sociale vaardigheden van kinderen te vergroten en ervoor kan zorgen de vaardigheden te verweven en toe te passen buiten de Kanjertraining. Drama wordt hier toegepast als persoonsvormende functie. Pijper (2004) verstaat hieronder het ontwikkelen van: sociaal gedrag, inlevingsvermogen, concentratie, uitdrukkingsvaardigheden en creativiteit. Door gebruik te maken van drama-activiteiten gekoppeld aan situaties uit het dagelijks leven, is de kans groter dat kinderen de verworven sociale vaardigheden ook buiten de klas toepassen. Om het sociale gedrag van de kinderen te stimuleren is drama afgewisseld met Energizers. Volgens Louwe (2001) en Huygen (2007) is combineren van programma's met verschillende methodieken een belangrijke voorwaarde om de training te doen slagen. De duur van dit praktisch onderzoek is 10 weken geweest.
Om het effect van drama te meten bij het vergroten van de sociale competentie, vullen de kinderen een zelfbeoordeling in en observeert de leerkracht de klas.

De nameting aan de hand van de casussen geeft geen duidelijke progressie aan. Aangenomen kan worden dat de kinderen in de voormeting sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven. Uit de resultaten van de nameting blijkt dat de kinderen inlevingsvermogen en wederzijds vertrouwen hebben ontwikkeld door de dramalessen. Volgens Tomesen (2010) is drama een zeer geschikt middel, maar moet er getraind worden over langere periode om de sociale vaardigheden eigen te maken. De periode om de geleerde sociale vaardigheden daadwerkelijk toe te passen in het dagelijks leven was in dit onderzoek te kort.
Uit deze meting kan dus niet worden geconcludeerd dat drama een groot effect heeft op de sociale vaardigheden van de kinderen uit groep 4.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersKennedyschool
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk