De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Behoeftes uit de wijk Bazeldonk te ‘s-Hertogenbosch Zuid met betrekking tot de buurthulp.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Behoeftes uit de wijk Bazeldonk te ‘s-Hertogenbosch Zuid met betrekking tot de buurthulp.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is gericht op de wijk Bazeldonk in ’s-Hertogenbosch Zuid vanuit Welzijn Divers ’s-Hertogenbosch. Deze organisatie is een welzijnsinstelling die advies, ondersteuning en faciliteiten biedt aan buurtbewoners die willen investeren in zichzelf en aan een betere sociale leefomgeving. Welzijn Divers is actief in diverse wijken van de gemeente ’s-Hertogenbosch, waaronder de wijk Bazeldonk.

In opdracht van Welzijn Divers is dit onderzoek uitgevoerd. Welzijn Divers wil in de wijk Bazeldonk bouwen aan buurthulp. De kern van buurthulp is een bewonersnetwerk voor onderlinge hulp- en dienstverlening in buurt of dorp. Buurthulp wordt tegenwoordig als middel in een wijk of een buurt ingezet vanwege de grote veranderingen die plaats vinden in zorg en welzijn. De huidige regelingen AWBZ en WMO hebben een transitie ondergegaan. Het kabinet wil een omslag maken naar Zorg dichtbij: ‘meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen aanbieders en houdbaar gefinancierde voorzieningen, zodat ook de latere generaties er nog gebruik van kunnen maken’ (Movisie, 2015). Dit is de aanleiding tot het bouwen aan buurthulp in de wijk Bazeldonk.

Waarom in de wijk Bazeldonk? De wijk Bazeldonk is één van de preventiewijken in ’s-Hertogenbosch. Een preventiewijk is een aandachtswijk en komt in aanmerking voor herstructurering. De schaalscore van sociale cohesie van de wijk Bazeldonk ligt lager dan gemiddeld in ’s-Hertogenbosch. De leefbaarheid in deze wijk moet verbeterd worden om te voorkomen dat de wijk Bazeldonk verder gaat afglijden. Er is meer inzet noodzakelijk dan alleen het reguliere beheer en onderhoud.

Om buurthulp te realiseren in de wijk Bazeldonk is het belangrijk dat eigenaarschap wordt ervaren door de buurtbewoners. Het gaat erom dat er een buurthulpproject ontstaat dat voor, door en van de buurtbewoners is. Omdat er gebleken is dat er zwak wordt gescoord in de omgang met elkaar in de wijk Bazeldonk kan er door het inzetten van buurthulp in deze wijk beter gescoord worden.

De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt:
“Wat zijn de behoeftes van de buurtbewoners uit de wijk Bazeldonk met betrekking tot de buurthulp en hoe kunnen de buurtbewoners geactiveerd worden om deze behoeftes vorm te geven waarbij zij eigenaarschap ervaren?”. Voor dit onderzoek zijn er twee doelstellingen, namelijk tot aanbevelingen komen met betrekking tot de behoeftes van de buurtbewoners uit de wijk Bazeldonk en het activeren van de buurtbewoners om de behoeftes vorm te geven. De buurtbewoners zullen worden aangezet tot deze verandering.

Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van half-gestructureerde interviews met tien buurtbewoners uit de wijk Bazeldonk, half-gestructureerde interviews met vijf professionals werkzaam in de wijk Bazeldonk en literatuuronderzoek. De half-gestructureerde interviews zijn na afloop allemaal verbatim uitgewerkt, zodat deze geanalyseerd konden worden. In bijlage D staan de bevindingen uit de verbatims schematisch weergegeven. Dit alles om een zo volledig mogelijk beeld van de behoeftes van de buurtbewoners en de professionals te krijgen om een buurthulpproject te realiseren in de wijk.

Uit de resultaten komt naar voren dat de buurtbewoners juist in staat zijn om de behoeftes vorm te willen geven door een buurthulpproject te organiseren, waarbij zij eigenaarschap ervaren, maar dan met ondersteuning van de professionals, zodat het buurthulpproject draaiende blijft. Verder komt uit de resultaten naar voren dat de behoeftes van de buurtbewoners te maken hebben met het sociale contact, zorg, kwaliteiten en talenten.

Vanuit de resultaten en de eindconclusie zijn er aanbevelingen gedaan voor Welzijn Divers. De belangrijkste aanbeveling is het opzetten van de ‘Wensenboom’. Dit omdat uit het onderzoek is gebleken dat er te weinig buurtbewoners zijn bevraagd om een buurthulpproject te realiseren. Om een beter beeld te krijgen over de behoeftes van de buurtbewoners, is de ‘Wensenboom’ het juiste middel om meer behoeftes te verzamelen. Om Welzijn Divers op weg te helpen, is er een draaiboek gemaakt. Dit draaiboek staat in bijlage

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingCulturele en Maatschappelijke Vorming-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnerWelzijn Divers
Datum2015-06-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk