De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Diaconaat dichtbij in de Michacursus

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Diaconaat dichtbij in de Michacursus

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Michacursus wil deelnemers toerusten om actief te worden in dienstbaarheid aan mens en milieu, dichtbij en ver weg. De vraagstelling van dit onderzoek is of de Michacursus de deelnemers daadwerkelijk toerust om in de eigen omgeving diaconaal actief te zijn. Om deze vraag te beantwoorden is eerst de bijbelse onderbouwing van diaconaat onderzocht. Hieruit bleek dat diaconaat gestoeld is op 4 pijlers: God, ikzelf, de ander, de praktijk. Als één van deze pijlers mist dan is diaconaal handelen uit balans en ligt de focus te veel op de praktijk of op jezelf.
Daarna is de Michacursus onderzocht aan de hand van 4 toetsstenen. Het bleek dat de Michacursus nadrukkelijk aandacht geeft aan diaconaat dichtbij maar dat de bijbelse onderbouwing van diaconaat verbeterd kan worden.
Vervolgens is er een praktijkonderzoek uitgevoerd onder deelnemers waaruit bleek dat men zich vooral toegerust voelde op het terrein van diaconaat dichtbij.

Kortom, de Michacursus helpt de deelnemers om toegerust te worden tot diaconaat in de eigen omgeving. Er zijn ook verbeterpunten aan te geven zoals meer aandacht geven aan de bijbelse onderbouwing van diaconaat.
Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoeken. Er is voorgesteld een vernieuwde cursus op te zetten. Deze cursus is opgebouwd rondom de 4 pijlers van diaconaat, bevat minder schriftelijk materiaal en maakt meer gebruik van beeldmateriaal. Ook krijgen huiswerkopdrachten en praktijkopdrachten een meer prominente plaats om zodoende door zelf te doen, veel te leren.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Datum2010-09-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk