De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

PEG op de poli

Verpleegkundige patiëntenzorg bij complicaties met voedingskatheters

Rechten: Alle rechten voorbehouden

PEG op de poli

Verpleegkundige patiëntenzorg bij complicaties met voedingskatheters

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de zorg bij complicaties met PEG- en PEJ-voedingskatheters. De opdrachtgever dhr. C. Schippers, verpleegkundig specialist in het UMCU, bemerkt een gebrek aan onderbouwing in de werkwijze. Evidence based protocollen voor de verpleegkundige zorg bij complicaties met voedingskatheters ontbreken, waardoor het creëren van eenduidigheid in de zorg wordt bemoeilijkt. De probleemstelling luidt als volgt: Hoe kan de huidige verpleegkundige zorg bij complicaties met voedingskatheters in het UMCU verbeterd worden met evidence based kennis en kennis uit vijf andere academische/topklinische ziekenhuizen? Complicaties die vóórkomen rond de insteekopening van een voedingskatheter en in dit onderzoek aan bod komen zijn decubitus, huidirritatie, hypergranulaat, hypermobiliteit, lekkage en ontsteking.

Bewijsvoering voor dit onderzoek wordt gevormd door een combinatie van literatuuronderzoek naar evidence based werkwijzen en praktijkonderzoek in de vorm van enquêtes en interviews.

Uit het literatuuronderzoek kan geconcludeerd worden dat er weinig recente onderzoeken zijn naar de zorg bij complicaties met voedingskatheters. Een aanbeveling is om de reeds bekende middelen, materialen en interventies in praktijkonderzoek te testen.

Uit praktijkonderzoek blijkt evidence based kennis voor veel interventies te ontbreken. Er is behoefte aan meer eenduidigheid en onderbouwing van het verpleegkundig handelen, in de vorm van protocollen of beslisbomen. Een aanbeveling is om een werkgroep op te richten voor PEG- en PEJ-deskundigen om de huidige zorg te optimaliseren door bestaande kennis te bundelen, vervolgonderzoek op te zetten en nieuwe inzichten te delen op de werkvloer.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk