De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gezien op weg

Systemische interventies bij de start tot jeugdhulp

Rechten:

Gezien op weg

Systemische interventies bij de start tot jeugdhulp

Rechten:

Samenvatting

Een systemische benadering van jeugdhulpvragen met oog voor familieloyaliteit is bepalend voor het komen tot passende jeugdhulp die leidt tot duurzaam herstel. De toepassing hiervan is binnen de Centra voor Jeugd & Gezin Noord-Veluwe onvoldoende in beeld. Het onderzoek richt zich dan ook op de vraag: ‘Welke systemische interventies zeggen jeugdprofessionals in de Centra voor Jeugd & Gezin op de Noord-Veluwe te gebruiken in de analyse en toeleiding naar passende jeugdhulp en in welke mate wordt hierbij rekening gehouden met het contextuele begrip loyaliteit?’ De centrale onderzoeksvraag is beantwoord door inzet van de volgende kwalitatieve onderzoeksmethoden: literatuurstudie naar systemische interventies en het contextuele begrip loyaliteit, deskresearch van organisatiebronnen, drie topic-interviews met sleutelinformanten en tien halfgestructureerde interviews met jeugdprofessionals in de Centra voor Jeugd en Gezin. Uit het onderzoek komt naar voren dat de jeugdprofessionals bescheiden zijn over hun systemische kennis en kunde. Desondanks schetsen zij een diversiteit aan ingezette interventies, die bestaan uit een combinatie van houdingsaspecten, technieken, vormen en tools. Deze zijn gebaseerd op systemische en oplossingsgerichte uitgangspunten in het interne werkproces van analyse. Het samen met alle betrokkenen verkennen van interacties en (loyaliteits-)betrekkingen rondom de aanmeldvraag krijgt een belangrijke plek in de analysecontacten en het komen tot een plan. De professionals voelen zich wisselend bekwaam om met de hieruit voortkomende spanningsvelden om te gaan. Verdere professionalisering kan plaatsvinden door het integreren van systemische-contextuele basisdeskundigheid in de organisatie, het toevoegen van gezins- en relatiespecialisten aan de teams en het benutten van collegiale samenwerkings-, leer- en reflectievormen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaster Contextuele Benadering in de Hulpverlening
PartnerCentra voor Jeugd en Gezin Noord-Veluwe
Datum2020-06
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk