De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de bijdrage van BlueAssist aan de zelfredzaamheid van jongeren met een verstandelijke beperking

Het hulpmiddel BlueAssist ingezet in het voortgezet speciaal onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar de bijdrage van BlueAssist aan de zelfredzaamheid van jongeren met een verstandelijke beperking

Het hulpmiddel BlueAssist ingezet in het voortgezet speciaal onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt gekeken naar de bijdrage van BlueAssist aan de zelfredzaamheid, -toegespitst op mobiliteit- van de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (De Toekomst).

De onderzoekers hebben een literatuuronderzoek uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de zelfredzaamheid van de doelgroep. Uit het onderzoek blijkt dat de huidige participatiesamenleving een steeds groter appèl doet op zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid wordt gedefinieerd als “Het (zelf) kunnen oplossen en verwerken van problemen en tegenslagen en wanneer dit niet lukt op tijd hulp vragen”. Voor jongeren met een verstandelijke beperking blijkt het moeilijk zelfredzaam te zijn in deze complexe samenleving. Zij ervaren problemen op meerdere terreinen.

Door middel van deskresearch en expertinterviews is onderzocht welke rol het thema zelfredzaamheid speelt binnen het onderwijsprogramma van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Hieruit is gebleken dat zelfredzaamheid regelmatig terugkomt in het onderwijsprogramma. Het blijkt echter moeilijk om te oefenen met zelfredzaamheid in de samenleving. Aan reizen en verkeer wordt binnen het onderwijs weinig aandacht besteed, terwijl de bezuinigingen op het leerlingenvervoer doorgaan. Er is dus wel noodzaak hierin te investeren.

De laatste twee deelvragen staan in het teken van praktijkervaringen van de leerlingen. Zes leerlingen hebben geoefend met zelfstandig reizen en hebben hierbij de BlueAssist hulpmiddel gebruikt. Er is een 0- en 1-meting afgenomen bij de leerlingen, de leerlingen zijn geïnterviewd en de observaties van de onderzoekers zijn meegenomen. Uit deze deelvragen blijkt dat de leerlingen een hulpmiddel nodig hebben om (zelfstandig) te kunnen reizen. Het onderweg stellen van hulp vragen wordt als lastig ervaren en de BlueAssist hulpmiddel kunnen deze drempel verlagen. De leerlingen geven aan dat de zelfredzaamheid vergroot is, en dat zij in BlueAssist willen blijven gebruiken.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
PartnerVSO-school De Toekomst, Ede
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk