De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kortdurende begeleiding aan huis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kortdurende begeleiding aan huis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Kwintes te Veenendaal.

De overheid heeft het voornemen om de komende jaren de AWBZ sterk in te perken, dan wel op termijn af te schaffen. Daarnaast zijn tariefwijzigingen aangekondigd en is de groei van de intramurale zorg vrijwel stopgezet. Voor Kwintes betekent dit dat zij de komende jaren te maken krijgt met forse aanpassingen, waardoor bezuinigingen noodzakelijk zijn. Kwintes probeert op een verantwoordelijke manier te anticiperen op bovengenoemde ontwikkelingen in de maatschappij. Dit onderzoek maakt deel uit van het hiervoor genoemde proces. Het voornemen van de overheid om de komende jaren de AWBZ in te perken, dan wel op termijn af te schaffen is vooral van invloed geweest om een ander soort zorgaanbod te realiseren binnen Kwintes. Er is besloten om het product ‘kortdurende begeleiding aan huis’ te ontwikkelen. Het doel hiervan is om mensen niet langer onnodig afhankelijk te maken, maar om hen zelf de regie te geven over hun leven en hun autonomie te versterken.
De teamleider van Kwintes te Veenendaal had behoefte aan meer informatie over kortdurende trajecten. Wat zegt de literatuur over het werken met kortdurende begeleiding? Wat is de ervaring van de medewerkers van Kwintes? Wat is de ervaring van vergelijkbare organisaties? Waar het Trimbos-instituut zich richt op implementatie, zal dit onderzoek juist gericht zijn op de ervaringen van het werkveld.

Het beoogde doel van dit onderzoek is duidelijke conclusies te geven over de ervaringen in het werken met kortdurende begeleiding. Daarnaast zal dit onderzoek meewerken aan de kwaliteitsverbetering van de zorg binnen Kwintes. Er worden adviezen uitgebracht en aanbevelingen gedaan om te komen tot een goede kans van slagen van het product ‘kortdurende begeleiding aan huis’.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk